Jon Loptsson

Född ca 1124 i Odda på Island. Död ca 1197.
Far
Lopt Sämundson på Island
Mor
ToraMagnusdatter

Giftc1150
Halldora Brandsdottir

Född. Död


1. Sólveig Jónsdotter
1. Sæmundur Jónsson
2. Pál Jónsson
2. Orm bredböling
3. Þorstein Jónsson
4. Einar Jónsson
5. Hallbjörn Jónsson
5. Sigurd Jónsson
6. NN Jónsdottir
Jon Loptsson var en isländsk hövding av Oddeverjarnas ätt, han föddes troligen i Norge, och blev uppfostrad i Kungahälla, hos Anders Brunsson, präst vid Korskyrkan. Han och hans far seglade därifrån 1135, strax innan Venderna hemsökte staden. Jon kom ofta i stridighet i egenskap av medlingsman och folket böjde sig i regel för hans makt och kloka råd. Ännu så sent som 1197 blev han uppfodrad att döma i ett besvärligt mål. Nordlandshövdingen Guðmund Dyre hade överfallit en fiende och bränt honom inne. Jon svarade först att han inte dög till att döma i ett sådant mål. Han avsa ändå domen till slut, den blev hård, och folk ansg att den dömda inte ville finna sig i det, men det visade sig som så många gånger förr att Jons auktoritet var tillräcklig. Jon var vigd till diakon, han var "en stor sångare i den heliga kyrkan" och "hade av sina närmaste förfäder lärt sig all möjlig andlig kunskap". Han kunde bara inte följa med i den nya kyrkliga utvecklingen, som hårdare skilde mellan andligt och världsligt. Då biskopen av Skálholt, Torlak Torhallsson, efter påbud från ärkebiskopen Eystein ville frånta hövdingarna och bönderna rätten att röda över kyrkor och kyrkans egendom, protesterade Jon på det kraftigaste, han ville, sa han, vara med och döma de gamla goda biskoparnas väg, "och icke tror jag att Eystein har mer vilja eller rätt än mina förfäder Sæmund froðe och hans söner." Till osämja mellan Jon och biskop Torlak bidrog det att Jon hade biskopens syster Ragnheid till frilla. Han var en "lösaktig" man och fick höra ont för det i brev från ärkebiskopen Eystein. För att lugna ner den äregirige vestlangshövdingen Sturla Tordsson, som han kränkt med domsavsägelse på Altinget sommaren 1881, tog Jon hand om och uppfostrade Sturlas tvåårige son Snorre. Man har ansett att det har betytt en hel del för Snorre Sturlassons verksamhet som författare, att han växt upp på det gamla lärdomssätet Odde. 1190 blev Jon av <Snorre Sturlasson hyllad med kvadet "Nórges Konungatal", som prisar honom och hans förfäder de Norska kungarna.

Källor: Norskt biografiskt lexikon
Sturlunga saga
"Krog Olsson i Kyrkefjäll" av Gunnar I Erikson
Sammanställt av Jan G Språng

Genealogy Page