Landnámabók

kap 200-299

200. Torbrand örrek begärde besittning av land ovanför Bolstadar, omfattande hela Silfrastadahlid på norra sidan av Nordradal. Han bodde på Torbrandsstad, där han byggde en hall så stor att alla som färdades på den sidan av floden hade att rida igenom den med packade hästar, och alla var välkomna att äta där. Örreksheidr ovanför Hökustad tog sitt namn efter honom. Han var en mycket respekterad man och hade stor avkomma.

201. Det var en man som hette Hjalmolf, och begärde land nere i Blönduhlid. Hans son var Torgrim kuggi, far till Odd på Axlarhaga, far till Sela-Kalf från vilken männen på Axlarhaga härstammar.

202. Öxa-Torir hade en frigiven träl som kallades Torir dufunef, och som förde sitt skepp till Gönguskarsárós, efter det att områdets västra sida hade blivit fullt ut bebyggt. Torir reste norrut över Jökilsá på Landbrot och tog besittning av land mellan Glodafeykis och Djup, och han bodde på Flugumyri. Vid denna tid kom ett skepp med boskap och la till i Kolbeinsárós och besättningen förlorade en ung märr i Brimnesskógum. Torir dufunes köpte rättigheterna att söka efter henne, och han fann henne också. Hon var en ovanligt snabb häst, och hennes namn var Fluga.
Det var en man som hette Örn, en trollkarl som brukade vandra från en del av landet till en annan. Han låg och lurade på Torir vid Hviniverjadal, när han var på väg söderut genom Kjol, och gjorde ett vad med honom om vem av de två som hade snabbast häst, Örn hade ett särdeles fint exemplar. Var och en av dem satsade hundra mark silver. De red tillsammans genom Kjól, tills de kom till den landhöjning som idag kallas för Dufunefsskeid. Örn var bara halvvägs i loppet när Torir mötte honom på väg tillbaka, så stor var skillnaden mellan de två hästarna. Örn tog förlusten av sina pengar så hårt att han inte längre ville leva. Han tog sig upp på det berg som i dag heter Arnafell, där han tog sitt liv. Fluga blev lämnad kvar för hon var så utmattad, och vid den tiden Torir kom tillbaka till Altinget fann han att där var en grå hingst med svart man tillsammans med en märr. Hon hade ett föl med honom och från det fölet härstammar hästen Eidfaxi, som togs utomlands och dödade sju man på Mjórs, under en enda dag innan han dödade sig själv. Fluga miste sitt liv i ett träsk på Flugumyri.

203. Det var en man som hette Kolsvein den starke och han tog besittning av land mellan Tverá och Gljufurá, och han bodde på Kollsveinsstad ovanför Tver. Han brukade blota på Hofstad.

204. Det var en man som hette Gunnolf och han tog besittning av land mellan Tverá och Glodafeykisá och han bodde på Hvamm.

205. Det fanns en stor hövding i Sverige som hette Gorm, och han var gift med Tora, dotter av kung Erik av Uppsala. De hade en son som hette Torgils och han var gift med Elin, dotter av kung Boleslav av Ryssland och Ingegerd, syster till Dagstygg, jättefolkets konung. Deras söner var Hergrim och Herfinn, som var gifta med Halla, dotter av Hedin och Arndis Hedinsdottir. Herfinn och Halla hade en dotter Groa, som Hroar gifte sig med, och deras son var Slettu-Björn, den förste som bosatte sig mellan Grjóta och Deildaá, innan Hjalti och Kolbein kom till Island. Slettu-Björn bodde på Slettubjarnarsstad. Han var gift och hade dessa barn med sin hustru; Örnolf, som var gift med Torljot, dotter av Hjalti Skalpsson; Arnbjörn som var gift med Torlaug, dotter av Tord på Hofdi; Arnodd som var gift med Torny, dotter av Sigmund Torkelsson, vilken dödades av Glum; och Arnfrid som var gift med Spak-Bödvar Öndottsson.
Öndott la till i Kolbeinsáros och köpte land från Slettu-Björn, nedanför Halsgraf på den östra sidan ned mot Kolbeinsáros, och på den västra sidan från bäcken norr om Nautabui söderut till Glhufurá. Han bodde på Vidvik.

206. Sigmund av Vestfold gifte sig med Ingibjörg, dotter av Raud rugu i Namudal, och syster till Torstein suarbadar. De hade sonen Kolbein som reste till Island och tog besittning av landet mellan Grjotá och Deildará, omfattande Kolbeinsdal och Hjaltadal.

207. Hjalti, son av Tord skafls kom till island och tog besittning av Hjaltadal med Kolbeins gillande, och han bodde på Hof. hans söner var Torvald och Tord, båda av dem män med samma goda anseende. Ett av de mest storslagna begravningsfester som någonsi har hållits på Island, var den hans söner firade till sin fars ära. Där var omkring 1440 gäster, och alla av betydelse mottog gåvor när de lämnade festen. På denna fest läste Odd på Breidafjord en sorgedrapa som han hade skrivit till Hjaltis ära. Tidigare hade Glum Geirason stämt Odd till Torskafjords ting, och då hade Hjaltasönerna seglat från norr över till Steingrimsfjord och gått söderut över heden, igenom en liten dal nu känd som Hjaltadalalaut. När de anlände till tinget var de så elegant klädda så folk trodde att de var gudarna som hade anlänt. Detta kväde var skrivit om detta tillfälle:

Ingen av stridssäsongens
krigare skulle tro
det kunde vara någon
utom de ärade gudarna

när trofaste Hjaltis söner
med hjälmar som glimra
kom att glädja massan
på tinget i Torskafjord

Från Hjaltasönerna härstammar många och ryktbara linjer

208. Det var en framstående man som hette Tord, son av Björn byrdusmjörs, son av Hroald hryggs, son av Björn järnsida, son av Ragnar Lodbrok. Tord for till Island och tog besittning av Hofdastrand i Skagafjord mellan Unadal och Hrolleifsdal, och han bodde på Hofdi. Han var gift med Torgerd, dotter av Torir hirnu och Fridgerd, dotter av kung Kjarvald på Irland. De hade nitton barn. Deras son Björn var gift med Turid, dotter av Ref på Bard. Två av Björn och Turids barn var Arnor kerlingarnef och Tordis, mor till Orm, far till Tordis, mor till Botolf, far till Tordis, mor till Helga, mor till Gudny, mor till Sturlusönerna. Tord hade en annan son som hette Torgeir, och han var gift med Rjupa, dotter av Arnald Sæmundsson, och deras son var Halldor på Hof. Tord hade en tredje son Snorri, som var gift med Torhild riupu, dotter av Tord gellis och deras son var Tord hesthöfdi. En fjärde son var Torvaldholbarkr. En höst kom han till Smidkel på Torvaldsstad och stannade där ett tag. Därefter fortsatte han till Surts grotta där han läste en drapa, som han hade skrivit om jättarna, som levde i grottan. Efteråt gifte han sig med Smidkels dotter, och deras dotter var Jorunn, mor till Torbrand på Skarfness. Tords femte son hette Bard och han var gift med Torarna, Torod hialms dotter och deras son var skalden Dadi. Tords sjätte son hette Söxolf, den sjunde Torgrim, den åttonde Hroar, den nionde Knor, den tionde Tormod skalli och den elfte Stein. Tord hade en dotter, Torlaug som gifte sig med Arnbjörn, son av Slettu-Björn, och deras dotter var Gudlaug som gifte sig med Torleik Hoskuldsson. Deras son var Bolli. Tord hade en annan dotter som hette Herdis och gifte sig med Atli den starke. Hans tredje dotter var Torgrima Skeidarkin, hans fjärde Arnbjörg, hans femte Arnleif, hans sjunde Turid, hans åttonde Fridgerd på Hvamm
Hrolleif den långe bosatte sig i Hrolleifsdal som tidigare skrivits. Tord förvissade honom från norr för dråpet på Odd Unason, och då flyttade han huset till Vatnsdal.

209. Det var en man som hette Fridleif, härstammande från Götaland på fädernet, och en flamlänsk mor som kallades Bryngerd. Fridleif tog besittning av hela Slettahlid och Fridleifsdal, mellan Fridleifsdalsá och Stafá, och han bodde på Holt. Hans son var Tjodar, far till Ari och Bryngerd, mor till Tungu-Stein. 210. Floki son av Vilgerd, Horda-Kaares dotter for till Island och tog besittning av Flokadal mellan Flokadalsá och Reykjahól. Han bodde på Mo. Floki gifte sig med Gro, syster till Tord på Hofdi och deras son var Oddleif stafur som bodde på Stafshóli och grälade med Hjaltasönerna. Flokis dotter var Tjodgerd, mor till Kodran, far till Kar på Vatnsdal. 211. I Sogn fanns två män, en kallades för Tord knapp, son av Björn på Haug, och den andre kallades Nafa-Helgi. De seglade till Island i konvoj, och kom in på Haganess. Tord tog besittning av land från Stifla till Tungu, och han bodde på Knappstad. Han gifte sig med Æsa, dotter av Ljotolf gode, och deras son var Hafur som gifte sig med Turid, dotter av Torkel på Goddal. Deras son var Torarin, far till Ofeig. Nafa-Helgi tog besittning av land öster från Haganess, så långt som Flokadal, nedanför Bard och upp till Tungu, och han bodde på Grindli, han gifte sig med Gro snarskygnu och deras barn var Torolf och Arnor, som slogs mot Fridleif på Stafshóli; Torgerd som gifte sig med Geirmund Sæmundsson och Ulfhild som gifte sig med Arnor Skefilsson på Gönguskard. Deras son var Torgeir oflati, som dödade Blot-Mar på Moberg. Nafa-Helgi hade också en dotter som kallades Torunn blakin.

212. Bard hebridern tog besittning av land mellan Stifla och Mjovadal. Hans son var Hall på Mjovadal, far till Turid som var gift med Arnor kerlingarnef.

213. Det var en ryktbar man som kallades Bruni de vite, son av Harek jarl från Uppland. Han bar på en stor önskan att få resa till Island. Och han reste dit och tog besittning av land mellan Mjovadal och Ulfsdal. Han bodde på Brunastad och gifte sig med Arnora, dotter av Torgeir den vilde, son av Ljotolf gode. Deras söner var Ketil och Ulfhedin, från vilka männen på Bard härstammade.

214. Ulf viking och Olaf bekk seglade i konvoj till Island. Ulf tog besittning av Ulfsdal och bodde där. Olaf bekk var son av Karl på Bjarkey i Hålogaland. Han dödade Torir den svarte, och dömdes därför fredlös. Olaf tog besittning av hela dalen i väster, så väl som delar av Olafsfjord upp till Tormods landområde och han bodde på Kviabekk. Hans söner var Steinmod, Björns far; samt Grimolf och Arnodd, far till Vilborg, mor till Karl den röde.

215. Det var en man som kallades Tormod den starke. Han dräpte Gyrd, farbror till Skjalg av Jadri, och av den anledningen fick han lämna Norge, och for då till Island. Han förde sitt skepp in i Siglufjord och seglade der upp till Tormodseyr, och det var han som gav namn åt Siglufjord. Han tog besittning av hela fjorden från Ulfsdal till Hvanndal och bosatte sig på Sigluness. Han grälade med Olaf bekk över Hvanndal och dödade sexton män innan de var försonade på de vilkor att var och en hade dalen varannan sommar var. Tormod var son av Harald viking och var gift med Arngerd, syster till Skidi av Skidadal, deras söner var Arngeir hvasi och Narfi far till Trand, far till Hriseye-Narfi och Alrek som bekämpade Knor Tordarsson på Slettuhlid.

216. Gunnolf den gamle, son av Torbjörn tiota av Sogn, dödade Vegeir, far till Vebjörn Sygnakappa, och efteråt for han till Island. Han tog besittning av östra sidan av Olafsfjord mellan Reykja och Vamull, och bodde på Gunnolfs. Hon gifte sig med Gro, dotter av Torvald på Urdir, och deras söner var Steinolf, Torir och Torgrim.

217. Det var en ryktbar man i Götaland som hette Björn, son av Hrolf på Am. Han gifte sig med Hlif, dotter av Hrolf, son av Ingjald, son av kung Frodi. De hade en son som hette Eyvind. Björn grälade om någon mark med Sigfast, som var svärfar till Sölvar Götakonung. Björn brände honom inne i hans eget hus tillsammans med trettio andra. Då for Björn till Norge med elva följeslagare, och möttes av gästfriheten av hövdingen Grim, son av Kolbjörn sneypis, och stannade ett år hos honom, men Grim tänkte döda Björn för pengar. Det var därför som Bjön reste vidare till Öndott kraku, som bodde på Hvinisfjord i Agder, och Öndott bjöd honom in. Björn tillbringade sommaren på vikingatåg till Britiska öarna, och vintern tillbringade han hos Öndott. Men när hans hustru Hlif dog i Götaland, kom hans son Eyvind till Norge och tog hand om sin fars krigarskepp. Då gifte sig Björn med Helga, syster till Öndott kraku, och deras son var Trand. Eyvind for på vikingatåg till Britiska öarna och var synnerligen aktiv vid Irlänska kusten. Han gifte sig med Rafarta dotter av kung Kjarvald på Irland, och bosatte sig där, och kallades för Eyvind austmadr. Eyvind och Rafarta hade en son som hette Helgi. Han lämnades att uppfostras på Hebriderna, men när de kom tillbaka för att hälsa på honom, två år senare, hade han blivit så utsvulten så de kunde inte känna igen honom, de tog honom med sig och kallade honom Helgi den magre. Han växte upp på Irland, och när han hade växt upp blev han en mycket betydande man och gifte sig med Torunn hyrna, dotter av Ketil flatnefs. De hade flera barn, och deras söner hette Hrolf och Ingjald.

218. Helgi den magre for till Island med fru och barn, samt svärsonen Hamund heliarskin. Hamund var gift med Ingunn, Helgis dotter. Helgi hade en väldigt blandad tro, han trodde på Kristus men han åkallade Tor när han for på sjöresor och andra saker. När Helgi siktade Island, konsulterade han Tor om var han skulle lägga till och oraklet ledde honom norrut på ön. Då frågade hans son Hrolf honom om han planerade att segla till Arktiska havet om Tor ledde honom dit. Det var sommar, sade han, och besättningen ville gå iland. Helgi la till vid Hrisey, precis söder om Svarfadardal och de tillbringade första vintern på Hamundarstad. Den vintern var sträng.
På våren besteg Helgi Solarfell, och såg att allting såg mindre vitt ut mot fjordens huvud, vilken de kallade Eyjafjord på grund av ön i början av fjorden. Helgi lät bära ombord alla sina ägodelar men Hamund stannade kvar. Helgi la till vid Galtarhamar, och där lät han två grisar gå iland, galten kallades Sölvi. Tre år senare fann man grisarna i Sölvadal, och de var vid den tiden sjuttio. Helgi tillbringade sommaren med att undersöka grannskapet och han tog besittning av hela Eyjafjord mellan Sigluness och Reynisness. Han byggde älvar vid varje fjordmynning, för att helga sin besittning. Han tillbringade nästa vinter vid Billsá men på våren flyttade han huset till Kristness, och bodde där under resten av sitt liv. Under flyttningen fick Torunnar ett barn på Torunnareyi i Eyjafjord, och det var där hon gav livet åt Torbjörg holmasól. Helgi trodde på Kristus och han uppkallade sitt hem efter honom. Efterhand kom andra att bosätta sig i området med Helgis gillande.

219. Det var en man som kallades Torstein svarfad, son av Raud rugga av Naumdal. Han gifte sig med Hild, dotter av Train svartatus. Torstein for till Island och tog besittning av Svarfadardal med Helgis gillande. Hans barn var Karl den röde på Karlsá och Gudrun som var gift med Haftor viking, och deras barn var Klaufi och Groa, som var gift med Gris gledill.
Det var en man som kallades Atli illing. Han dödade Haftor och satte Karl i bojor. Då kom Klaufi oväntat upp och dödade Atli och befriade Karl: Klaufi gifte sig med Yngvild raudkin, dotter av Asgeir raudfelldar och syster till Olaf volubriots och Torleif. Han skar upp en säck med mossa som de samlade på hans mark. Då kvad Torleif följande:

Bogvir kapar av
min korthåriga säck
och Olafs bält
och rocken med

Han vill aldrig vara säker
från slaktarens hand
så länge som vi lever
denne förtretens man

Detta ledde till händelserna i Svarfadæla Saga.

220. Det var en man som hette Karl, och han tog besittning av hela Straund, från Upsir till Migandi.

221. Hamund heljarskin, son av kung Hjor gav land till sin släkting Örn, när han kom från väst och tog besittning av Arnafjord. Örn byggde sitt hem på Arnarness. Hans dotter var Idunn som gifte sig med Asgeir raudfellr, och hans son var Narfi, efter vilken Narfasker är uppkallat. Han gifte sig med Ulfheid, dotter av Ingjald på Gnupufell, och deras son var Asbrand, far till Hellu-Narfi, Eyjolf far till Torvald på Hagi, samt Helgi, far till Grim på Kalfskin.

222. Det var en man som hette Galm, och han tog besittning av Galmansstrand mellan Torvaldsdal och Reistars. Hans son var Torvald, far till Orm, far till Barna-Torodd, far till Torunn, mor till Dyrfinna, mor till smeden Torstein Skeggjasson. Till Torvald gav Hamund land mellan Reistar och Horga, men innan det bodde han på Torvaldsstad.

223. Det var en man som hette Geirleif, och tog besittning av Hörgardal upp till Myrka. Han var Hrapps son och levde på Fornhagi. Hans son var Björn audgi, från vilken männen på Audbrekka härstammar.

224. Det var en man som kallades Tord slitandi, och han tog besittning av Hörgardal, ovanför Myrka, och ner till Drangar på andra sidan. Hans son Örnolf som var gift med Yngvild allasystrur. Deras söner var Tord, Torvard på Kristness och Steingrim på Kropp. Tord slitandi gav sin släkting Skolm del av hans besittning. Skolms son var Toralf den starke som levde på Myrka.

225. Det var en man som hette Torir tursasprengir. Han var uppvuxen på Omd i Hålogaland, och kom i onåd hos jarl Håkon Grjotgardsson, så han for till Island. Han tog besittning av hela Öxnadal och levde på Vatns. Hans son var Steinrod den starke som räddade ett stort antal människor när de attackerades av några vidunder. Det var en usel trollkvinna som kallades Geirhild, och folk som var synska, såg Steinrod ta henne med överraskning, men hon förvandlade sig till en tjurskinnssäck fylld med vatten. Steinrod som var järnsmed for efter henne med en väldig järnspik i sin hand. Detta kväde handlar om deras möte:

Den hamrande smeden
slog emot Geirhild
med jättelång järnspik
hastigt hon flydde

for iväg med käppen
långt bort till Hjalteye
Häxan led nog säkert
från ömma revben efter

Steinrods dotter var Torljot, som var gift med Torvard på Kristness.

226. Det var en man som hette Audolf. och for från Jären till Island och tog besittning av Öxnadal från Tver ner till Bægis, och han bodde på den södra av de två gårdar som hette Bægis. Han gifte sig med Torhild, Helgi den magres dotter och deras dotter var Yngvild, som var gift med Torodd hjalmr, far till Arnljot, far till Halldor.

227. Eystein, son av Raudolf Öxa-Torisson, tog besittning av landet från Bægis ner mor Kræklingahlid, och bodde på Lon. Hans son Gunnstein gifte sig med Hlif, dotter av Hedin på Mjola. Deras barn var Halldora som var gift med Viga-Glum, Torgrim och Grim eyrarlegg.

228. Det var en ryktbar man som hette Eyvind hani, som kom till Island mot slutet av landnamatiden. Han ägde ett skepp tillsammans med Torgrim Hlifarsson. Eyvind var besläktad med Öndottssönerna och de skaffade honom land. Han bosatte sig på Hanatun och kallades för Tun-Hani. Idag kallas gården för Mæbali. Eyvind gifte sig med Torny, dotter av Storolf Öxa-Torisson, och han son var Snorri Hlidmannagode.

229. Öndott kraka som tidigare nämnts, blev en förmögen man, men när hans svåger Björn dog gick hövdingen Grim till kungen, för att kräva in hela hans arv, eftersom han var utlänning, och hans söner bodde på Britiska öarna. Öndott förvaltade pengarna åt sin systerson Trandi, och när Trandi hörde att hans far var död lämnade han Hebriderna och seglade så snabbt att han kallades Trand mioksiglandi. Efter att han hade samlat ihop alla sina tillgångar, seglade Trand till Island, där han bosatte sig i söder. Av den anledningen lät Grim möda Öndott, men han lyckades aldrig lägga beslag på några pengar, trots sitt stöd från kungen. Samma natt tog Öndotts hustru Signy allt flyttbart och förde ombord på ett skepp och seglade iväg. Sina söner Asgrim och Asmund sände hon till sin fosterfar i Sóknadal, men de var inte lyckliga där, utan önskade att vända åter till sin mor och till julen kom de till Ingjald Tryggva i Hvini.
Nästa sommar anordnade hövdingen Grim en fest till Auduns ära, han var kung Haralds jarl, men under natten medan ölbryggningen pågick hos Grim brände Öndotts söner ner huset, varefter de tog sin fosterfar Ingjalds båt och rodde iväg. När Audun sedan kom till festen som planerat fann han sin vän innebränd. Tidigt en morgon kom så Öndotts söner till den hall där Audun vilade och med en stock rammade de dörren. Medan Asmund höll vakt över jarlens två tjänare tog Asgrim sitt spjut och höll det mot jarlens bröst, varpå han tvingade honom att betala mansbot för deras far. Jarlen lämnade över tre guldarband och en tunika av kostbart material. Asgrim gav då honom öknamnet geit. Efter detta for bröderna till Surnadal, till en länderman som heter Eirik ölfuss, som bjöd dem in. En annan betydande man Hallstein hest, bodde också där och de bjöd in varandra till supegille. Eirik var den första värden och han underhöll sina gäster väl, men när Hallstein var värd, visade det sig att han hade onda avsikter med sin fest. Han tog ett dryckeshorn och slog Eirik, varefter Eirik for hem. Hela tiden höll sig Hallstein bakom med sin tjänare. Då återvände Asgrim ensam och sårade Hallstein svårt, men Hallsteins män trodde sig ha dödat Asgrim. Asgrim sprang till skogs, där en kvinna tog hand om honom i en underjordisk kammare så att han snart kände sig återställd. Den sommaren reste Asmund till Island i tron att hans bror var död. Helgi den magre gav honom Kræklingahlid, och han bodde på södra Gléra.
När Asgrim var helt återställd gav Eirik honom ett långskepp och han reste på vikingatåg till Britiska öarna medan Hallstein dog av sin skada. När Asgrim sedan återvände från sitt härtåg, gav Eirik sin dotter Geirhild till honom som hustru. Så reste Asgrim till Island och byggde på norra Gléra. Kung Harald sände Torgeir hvinverska till Island för att döda Asgrim, men han tillbringade vintern på Kili i Hvinverjardal utan att hämnas. Asgrims son var Ellida-Grim, far till Asgrim och Sigfuss, far till Torgerd, mor till Grim, far till Svarting, far till Vigdis, mor till Sturla i Hvammi.

230. Helgi den magre skänkte land till sin svärson Hamund, mellan Merkigill och Skjalgdal, och Hamund bodde i södra Espihóli. Hans son Torir bodde där efter honom. Torir gifte sig med Tordis Kadalsdottir, och deras söner var Torarin på Espihóli nyrdra och Torvald krókr, men Torgrim på Mödrufell var inte hennes son. De hade även en dotter som hette Vigdis.

231. Helgi gav sin dotter Tora till Gunnar, son av Ulfljot som förde lagen till Island, och skänkte honom land mellanSkjalgdal och Hals. Gunnar bodde på Djupadal och hade med hustrun följande barn: Torstein, Ketil och Steinmod och två döttrar Yngvild och Torlaug.

232. Helgi gav sin dotter Helga till hustru åt Audin rotin, son av Torolf smjörs, son av Torstein skrofa, son av Grim kambans och han skänkte Audin landet mellan Hals och Villingadal. Audin bodde i Saurbær. Deras barn var Einar, far till Eyjolf Valgerdason och Vigdis, mor till Halli den vite, far till Orm, far till Gellir, far till Orm, far till Halldi, far till Torgeir, far till Torvard, far till biskop Gudmund.
Hamund heljarskin gifte sig med Helgis dotter Helga efter hennes syster Ingunns död, och deras dotter var Yngvild, som kallades allra syster, som Örnolf gifte sig med.

233. Till sin son Hrolf skänkte Helgi allt land öster om Eyjafjord ovanför Arnarhóli. Hrolf hade sitt hem på Gnupufell och där lät han bygga sig ett stort tempel. Han gifte sig med Torarna, dotter av Trand miobein. Deras barn var Haflidi aurvi, Valtjof, Vidar, Grani, Bödvar, Ingjald och Eyvind, samt en dotter Gudlaug vilken Torkel den svarte gifte sig med. Valtjof var far till Helgi, far till Torir, far till Arnor, far till Turid, mor till Vigdis, mor till Sturla på Hvamm.

234. Till sin son Ingjald, skänkte Helgi land mellan Arnarhóli till Tverá ennar ytri. Ingjald bodde på Tverá enni efri, där han lät bygga ett stort tempel. Han gifte sig med Salgerd Steinolfsdottir, och deras son var Eyjolf, far till Viga-Glum och Steinolf, far till Torarin den onde och Arnor den gode på Raud. Viga-Glum var far till Mar, far till Torkatla, mor till Tord, far till Sturla.

235. Helgi gav sin dotter Hlif till hustru åt Torgeir, son av Tord bialki, och skänkte honom land mellan Tverá och Varda. De bodde på Fiskilæk och deras barn var Tord och Helga.

236. Det var en ryktbar man i Möre som hette Skagi Skoptasson som föll i onåd hos Eystein glumru, och for till Island på grund av detta. Med Helgis tillstånd tog han besittning på östra sidan av Ryjafjord från Varda norrut till Fnjoskadal och han bodde på Sigluvik. Hans son var Torbjörn, far till Hedin millda som byggde en gård på Svalbard sexton år innan kristendomen antogs. Han gifte sig med Ragnheid, dotter av Eyjolf Valgerdarsson.

237. Det var en man som hette Torir snepill, och han var son till Ketil brimils. Han gjorde sig iordning för en sjöresa till Island. En av hans besättningsmän hette Gaut. När de skulle segla ut på havet kom det vikingar till dem i avsikt att råna dem, men Gaut slog till skansmannen med ett roder så att vikingarna gav sig iväg. Efter denna händelse kallades han för Hialmun-Gaut. Torir och Gaut for till Island och förde skeppet in till Skialfandafljot. Torir tog besittning av Kaldakinn, landet mellan Skugabiarga och Ljosavatnskarts. Men han kände sig inte tillfreds där, utan kände att han skulle flytta, och då kvad han följande:

Här skall Kaldakinn
för evigt ligga kvar
men Hialmun-Gaut och
jag, vi ger oss av

Efteråt tog Torir besittning av hela Fnjoskadal så långt som till Odeila, och han bodde i Lund där han blotade till en dunge. Hans son var Orm tauskubak, far till Hlenni den gamle och Torkel den svarte på Hleidargard. Torkel gifte sig med Gudlaug Hrolfsdottir. Deras söner var Öngul den svarte och Hrafn, far till Tord på Stokkahladir, och deras dotter var Gudrid, vilken Torgeir Ljosvetningagode var gift med.

238. Tengil miogsiglandi for från Hålogaland till Island, och med Helgis gillande tog han besittning från Fnjosk norrut till Grenivik, och han bodde på Hofdi. Hans söner var Vemund, far till Asolf på Hofdi och Hallstein, som gjorde denna vers när han seglade in emot land och fick höra om sin fars död:

Hofdi slokar
Tengil är död
bergssluttningen
småler, åt Hallstein

239. Det var en man som hette Tormod, och tog besittning av Grenivik, Hvallatur och hela kusten norrut till Torgeirsfjord. Hans son var Snort, från vilken Snertlingarna härstammar.

240. Det var en man som hette Torgeir, och han tog besittning av Torgeirsfjord och Hvalavatnsfjord.

241. Det var en man som hette Lodin angull, och han var född på Aungleey i Hålogaland. Förtryckt som han var av jarl Håkon Grjotgardsson for han iväg till Island, men han dog under sjöresan. Hans son Eyvind tog besittning av Flateyjardal upp till Gunnarsteinar och blotade till stenblocken där. Odeiláa skilde hans landområde från Torir snepils. Eyvinds son var Asbjörn dettiás, far till Finnbogi den starke.

242. Bard son till Heyjangur-Björn förde sitt skepp till Skjalfandafliotós. Ett tag bodde han på Lundarbrekka, sedan uppmärksammade han att vinden från land var varmare än vinden från havet, och det var därför han tänkte att landet söder om heden måste bli bättre. En midvinter sände han sin son söderut för att utforska, och de fann hästsvans och andra sorters växter. Nästa vår hade Bard tillverkat en släde för varje gående kreatur som han hade, och hade var och en att ta sitt eget foder, så väl som hans egna tillhörigheter. Han färdades genom Vonarskard, en rutt som senare är känd som Bardargata. Efteråt tog han besittning av Fljotshverfi och han bodde på Gnupur, och det är därför han kallas för Gnupa-Bard. Han hade flera barn. En av sönerna hette Sigmund, far till Torstein, som var gift med Æsa, Hrolf raudskeggs dotter, och deras dotter var Torunn, som var gift med Torkel leifr och vars son var Torgeir Ljosvetningagode. Bard hade en annan son Torstein, far till Torir, som slogs vid Fitjar på kung Hakons sida, när han skar ett hål i oxhud och använde det som skydd. Det var därför han kallades för Torstein ledurhals. Torstein var gift med Fjorleif Eyvindsdottir, och deras söner var Havard på Fellsmull, Herjolf på Myvatn, Ketil på Husavik, Vemund kaugur, som var gift med Halldora, Torkel den svartes dotter; Askel och Hals, som bodde på Helgustad.

243. Det var en man som kallades Torfinn mani, son av Askel torfa. Han tog besittning av land nedanför Eyjardal ned mot Landamot och delar av Ljosavatsskard, och han bodde på Öxar.

244. Torir son av Grim grafelldar av Rogaland tog besittning av delar av Ljosavatsskard. Hans son var Torkel leifr den långe, far till Torgeir gode. Torgeirs första hustru var Gudrid, dotter av Torkel den svarte. Deras söner var Torkel hakr, Hoskulld, Tjorvi, Kolgrim, Torstein och Torvard och deras dotter var Sigrid. Senare gifte sig Torgeir med Alfgerd dotter av Arngeir austræni. Torgeir var också gift med Torkatla, dotter av Dala-Koll. Hans söner med dessa hustrur var Torgrim, Torgils och Ottar, och hans frillosöner var Torgrim och Finni draumspaki, vars moder var utlänsk och hon hette Lekny

245. Hedin och Hoskuldvar söner till Torstein tus, de for till Island och tog besittning av land i södra delen av Tunguheidi. Hedin bodde på Hedinshofd. Han var gift med en kvinna som hette Gudrun. Deras dotter Arnrid var gift med Ketil Fjorleifarsson och deras dotter Gudrun var gift med Hrolf. Hoskuld tog besittning av allt land i öster av Laxá och han bodde på Skord. Hoskuldsvattnet var uppkallat efter honom, eftersom han drunknade där. Husavik där Gardar tillbringade en vinter, är inom detta landområde. Hoskuld hade en son som hette Hroald, och han var gift med Ægileif, dotter av Hrolf Helgasson.

246. Vestman och Ulf var fosterbröder och seglade rill Island på samma skepp. De tog besittning av hela Reykjadal, väster om Laxá upp så långt som till Vestmannavatn. Vestmann gifte sig med en kvinna som hette Gudlaug. Ulf var bonde på Skrattafell; han var gift och hade en son som hette Geirolf och var den andra maken till Vigdis Konalsdottir. Vigdis hade tidigare varit gift med Torgrim, och deras son var Hall.

247. Det var en man som hette Torstein Hofdi och han var hövding i Hordaland. Hans söner var Eyvind och Ketil haurdski. Efter sin fars död fick Eyvind en stark länktan att fara till Island, och Ketil bad honom att göra anspråk på land åt dem båda i fall att han ville fara efter senare. Eyvind förde sitt skepp in i Husavik och tog besittning av Reykjadal ovanför Vestmannavatn. Han bodde på Helgastad, det är där som han begravdes i en hög. Nattfari som kom till Island samtidigt med Gardae, hade gjort anspråk på Reykjadal tidigare, och markerade sina anspråk på träd, men Eyvind drev honom ut och försåg honom med land på Nattfaravik. När han hade hört ifrån Eyvind for Ketil till Island och bosatte sig i Einarsstad. Hans son var Konal, far till Einar, som bodde där efter honom. Eyvinds son var Askel gode som var gift med Grenjads dotter och deras son var Torstein och Viga-Skuta. Eyvind hade en dotter som hette Fjorleif. Konal gifte sig med Oddny Einarsdottir, syster till Eyolf Valgerdarsson. Deras barn var Einar, som hade sex söner och två döttrar. Torey vilken gifte sig med Steinolf Masson och Eydis, som var gift med Torstein gode i Asbjarnarvik. Tord Konalsson var far till Sokki i Breidamyri, far av Konal. Konal hade en dotter Vigdis, som var gift med Torgrim, son av Torbjörn skaga och deras son var Torleif, Geirolfs styvson.

248. Det var en man som hette Grenjad Hrappsson, bror till Geirleif. Han tog besittning av Tengjandadal, Kraumaheidi, Torgerdarfell och nedre delen av Laxardal. Han gifte sig med Torgerd, dotter av Helgi hest och deras son var Torgil vamuli, far till Önund, far till Hallbera, mor till Halldora, mor till Torgerd, mor till abbot Hall och Hallbera som var gift med Styrmisson. 249. Det var en man som kallades Bödolf, son av Grim Grimolfsson på Agder och bror till Bödmod. Han gifte sig med Torunn, dotter av Torolf den vise och deras son var Skeggi. Bödolf for till Island med hela sin familj, och de led skeppsbrott på Tjörnes, och tillbringade första vintern på Audolfsstad. Bödolf tog besittning av hela Tjörness, mellan Tungu och Os. Senare gifte han sig med Torbjörg holmasol, dotter av Helgi den magre, och deras dotter var Torgerd, som var gift med Asmund Öndottsson.

250. Skeggi Bödolfsson tog besittning upp till Kelduness och han bodde på Miklagård. Han gifte sig med Helga, dotter av Torgeir på Fiskilæk, och deras son var Torir farmadr, som fick ett skepp som var byggt i Sogn att bli välsignat av biskop Sigurd. Fören på skeppet stod sedan ovanför dörren på Miklagård, och där samlades folket för att tala om väderlek.

251. Det var en man som hette Mani, och han var född på Omd i Hålogaland. Han for till Island och förliste vid Tjörness. Han bodde på Mana ett antal år, men då Bödolf drev iväg honom därifrån tog han besittning av land nedanför Kalfborgar mellan Fljot och Raudarskrida och han bodde på Manafelli. Hans son Ketil gifte sig med Valdis, dotter av Torbrand som köpte Raudaskriduland från Mani. Hans dotter Dalla, halvsyster till Torgeir Galtason gifte sig med Torvald Hjaltason.

252. Det var en man som hette Ljot otveigin, och han tog besittning av Kelduhverfi ovanför Kelduness. Hans son var Gris, far till Galti och As, en klok man och en stor kämpe.

253. Önund tog också land i Kiellduhverfi ovanför Kelduness, och han bodde på As. Han var son av Blæting Sotason och bror till Balki på Hrutafjord. Önund hade en dotter som hette Torbjörg och var gift med Hallgils Torbrandsson på Raudarskrida.

254. Torstein son av Sigmund Gnupa-Bardarson hade sitt första hem på Myvatni. Hans son var Torgrim, far till Arnor på Reykjahlid som var gift med Torkatla, dotter av Bödvar Hrolfsson på Gnupufell, och deras son hette Bödvar. 255. Torkel hafi var en ung man när han kom till Island, och hade sitt första hem på Grænavatni, en vik av Myvatni. Han hade en son som hette Sigmund och var gift med Vigdis, dotter av Torir på Espiholi, denne Torir dödades i ett vetefält av Glum. Torkel hade en dotter som hette Arndis och var gift med Vigfus, Viga-Glums beoe. Torkel fick en son på gamla dagar, och sonen hette Dag och var far till Torarin, Yngvild Sidu-Halls dotters andra man, hon hade tidigare varit gift med Eyjolf den halte.

256. En norrman som hette Geiri, var den förste att bosätta sig söder om Myvatni på Geirastad. Hans söner var Glum och Torkel. Far och son slogs mor Torberghaugvinkina, dödade hans son Torstein och för detta var de förvisade från norr. Geir tillbringade hela vintern på Geirastad nära Hunavatni, och när de reste åt Breidafjord och bosatte sig på Geirastad i Kroksfjord. Glum gifte sig med Ingunn, dotter av Torolf Veleifsson och deras barn var Tord, som var gift med Gudrun Osvifsdottir och Torgerd, som var gift med Torarin Ingjaldsson. Deras son var Helgu-Steinar.

257. I sin ungdom hade jarl Turf-Einar en dotter som hette Tordis, och hon var uppfostrad hos Rögnvald jarl som gav henne till hustru åt Torgeir klaufa och de hade en son som hette Einar. Han for till Orkneyöarna för att träffa släktingar men de vägrade att ta emot honom. Då köpte Einar en andel i ett fartyg tillsammans med två bröder som hette Vestmann och Vemund. De for till Island och seglade norrut, och sedan väster om Sletta och in i fjorden. De satte upp en yxa på Reistargnup och kallade fjorden för Öxafjord. I väster satte de upp en örn och kallade platsen Arnartufa, och på en tredje plats reste de ett kors och kallade stället krosás. Det var så som de helgade Öxafjord och gjorde anspråk på den helt för sig själva. Einars barn var Eyjolf, som Galti Grimsson dödade och Ljot mor till Hroi den skarpe som hämnades Eyjolfs död och dödade Galti. Gliru-Halls söner Brand och Berg var Ljots barnbarn, de dödades på Bödvarsdal.

258. Reist son av Biarneyia-Ketil och av Hild, syster till Ketil tistils, far till Arnstein gode tog besittning av land mellan Reistargnup och Raudagnup och han bodde på Leirhöfn.

259. Det var en man som hette Arngeir och han tog besittning av hela Sletta mellan Havararlons och Sveinungsvik. Hans barn var Torgils, Odd och Turid som gifte sig med Steinolf på Tjorsardal. Arngeir och Torgils gick ut för att söka efter sina får i en snöstorm, men de kom sldrig igen. Då gick Odd för att leta efter dem och fann dem döda, båda två. De hade blivit dödade av en isbjörn som fortfarande var vid rovet, när Odd kom dit. Odd dödade den och tog den hem och det berättas att han åt upp hela björnen. Han sa att han hämnade sin fader genom att döda den, och sin bror genom att äta den. Efter det blev Odd en mycket ond man och hård att göra affärer med. Han var fruktansvärt stark, och en kväll satte han ut från Hraunhaven och anlände till Tjorsardal följande morgon, för att hjälpa sin syster när männen från Tjorsadal försökte att stena honom till döds.

260. Sveinung tog besittning av Sveinungsvik och Kolli av Kollavik, och de bodde där resten av sina liv.

261. Ketil tistill tog besittning av Tistilfjord, mellan Hundsness och Sandarness. Hans son var Sigmund, far till Einar på Langarbrekka.

262. Nu har vi skrivit om bosättningarna på Norra fjärdingen och där var de förnämnsta inbyggarna: Audun skaukull, Ingimund, Ævar, Sæmund, Eirik på Godddal, Tord på Hofdi, Helgi den magre och Eyvind, son av Torstin Hofdi. Bönderna i denna dal var omkring 1440 vid folkräkningen

263. De som bosatte sig i Östra fjärdingen kommer nu i rätt ordning från fjärdingens gräns vid Langaness i norr till Solheimssand i söder. Denna fjärding var den första som var helt befolkad.

264. Det var en man som hette Gunnolf kroppa, son av hövdingen Torir hauknefs. Han tog besittning av Gunnolfsvik och Gunnolfsfell, omfattande allt land från Langarness i norr till Helkunduheidi, och han bodde på Fagravik. Hans son var Skuli herkia, far till Geirlaug.

265. Det var en man som hette Finni och han tog besittning av Finnafjord och Midfjord. Hans son var Torarin, far till Sigurd, far till Gliru-Halldi.

266. Grodgeir Hrappsson den vite tog besittning av land norr om Digraness, hela vägen till Midfjord, och han bodde på Skeggjastad. Hans dotter var Ingibjörg som var gift med Torstein de vite. Hrodgeir hade en bror som hette Alrek, och kom till Island med honom; han var far till Ljotolf gode i Svarfadardal.

267. Eyvind vopni och Ref den röde, söner av Torstein tiokkubein blev osams med kung Harald och beredde sig för att fara till Island från Strind i Trondheim. De hade var sitt skepp. Ref drev tillbaka och kungen dödade honom, men Eyvind anlände till Vopnafjord och tog besittning av hela fjorden från Vestradalsá, och han bodde på inre Krossavik. Han hade en son som hette Torbjörn.

268. Det var en man som hette Steinbjörn kort, son av Ref den röde. Han for till Island och la till i Vopnafjord. Hans farbror Eyvind skänkte honom allt land mellan Vopnafjord och Vestradal, och han byggde sitt hem på Hof. Hans söner var Tormod stikubligr som bodde i Sunnudal, den andre Ref på Refstad och den tredje Egil på Egilstad, far till Torarin, Trost, Hallbjörn och Hallfrid som var gift med Torkel Gitisson.

269. Eyvind vopna hade en fosterbror som hette Hroald biola, och han tog besittning av land väster om Vestradal, omfattande hälften av dalen och hela Selárdal, norrut mot Digraness. Han var bosatt på Torfaststad. Hans son var Isrod, far till Gunhild, som var gift med Oddi, son av Asolf på Hofdi.

270. Det var en man som kallades Ölvir den vite, son av Osvald Öxa-Torisson. Han var en man av hög rang och bodde på Almdölum. Han blev osams med Hakon jarl Grjótgardsson och flyttade till Yrjar, där han dog. Men hans son Torstein de vite reste till Island och förde sitt skepp till Vopnafjord. Han köpte land av Eyvind vopna, och bodde några år på Toptavelli, norr om Sireksstad, men kom sedan över Hofslöndum genom att fodra igen en skuld från Steinbjörn kort, som inte hade något att betala med förutom sitt landområde. Torstein bodde där i sextio år , och han var en vis man och en bra rådgivare. Han gifte sig med Ingibjörg, dotter av Hrodgeir den vite och deras barn var Torgils, Todr, Önundr, Torbjörg och Tora. Torgils gifte sig med Asvör dotter av Torir Graut-Atlason och deras son var Brodd-Helgi, vars första hustru var Halla, dotter av Lytings Arnbjarnarsson. Brodd-Helgi och Hallas son var Viga-Bjarni, som gifte sig med Rannveigu, dotter av Eirik av Goddal. Deras son var Skegg-Broddi, och deras dotter Yngvild var gift med Torstein Hallsson. Skegg-Broddi gifte sig med Gudrun, dotter av Torarin Sæling och Halldora Einarsdottir, och deras barn var Torir och Bjarni huslangr. Torir gifte sig med Steinunn, dotter av Torgrims den långe och deras dotter var Gudrun som var gift med Flosi Kolbeinsson. Gudrun och Flosis son var Bjarni, far till Bjarni som var gift med Halla Jörundarsdottir. Deras barn var Flosi prest och Torfi prest, Einar prudur, Gudrun som var gift med Tord Sturluson, en annan Gudrun som var gift med Einar Bergtorsson, och Helga mor till Sigrid Sighvatsdottir.

271. Torstein torfi och Lyting var bröder och de for till Island. Lyting tog besittning av hela den östra delen av Vopnafjordsstrand omfattande Bödvarsdalur och Fagradalur, och han bodde på Krossavik. Vopnafjords folk härstammar från honom.

272. Det var en man som hette Rorfinn som bodde på Skeggjastad med Tord halmas gillande. Torstein de ljuse som dödade Einar, son av Torir Graut-Atlasson, var hans son. Torsteins två bröder var Torkel och Hedin, som dödade Torgils, far till Brodd-Helgi.

273. Torstein torfi tog besittning av hela Hlid från Osfells upp till Hvann och han bodde på Forsvoll. Hans son var Torvald, far till Torgeir, far till Hallgeir, far till Hrapp på Forsvoll.

274. Det var en man som hette Hakon, som tog besittning av hela Jökulsdal, väster om Jökulsá och ovanför Teigará. Han bodde på Hakonarstad. Hans dotter var Oddbjörg, som var gift med sönerna till Brynjolf den gamle, Gunnbjörn och Hallgrim. Det fanns en bit land mellan Torstein torfis och Hakons som ingen hade begärt besittning av. Där lät de bygga ett tempel, och idag heter platsen Hofsteigur.

275. Skjöldolf Vemundarsson, bror till Berdlu-Kari tog besittning av hela Jökulsdal, öster om Jökulsá ovanför Knefilsdal och han bodde på Skjöldolfsstad. Hans son var Torstein som var gift med Fastny Brynjolfsdottir; och hans dotter var Sigrid, mor till Bersi Gizurarso.

276. Det var en man som hette Tord, son av Torolf halma och bror till Helgi bunhaus. Han tog besittning av hela Tunguland mellan Lagarvatni och Jökulsá, nedanför Ranga´. Hans son var Torolf halmi som var gift med Gudrun Brynjolfsdottir, deras son var Tord tvari, far till Brand, far till Steinunn, mor till Rannveig, mor till Sæhild, Gizurs hustru.

277. Özur slagakollur tog besittning av land mellan Ormsá och Rangá. Han gifte sig med Gudny Brynjolfsdottir och deras son var Asmund, far till Mård.

278. Ketil och Graut-Atli, söner av Torir tidranda for till Veradal och tog besittning av land i Fljotsdal innan Brynjolf kom till Island. Ketil tog besittning av båda stränderna på Lagarfljót på västra sidan mellan Hengifors och Ormsá. Ketil reste utomlands och stannade med Vetorm son av Vemund den gamle, och då betalade han pengar till Vetorm för Arneid, dotter av Asbjörn jarl Skeriablesa, som Holmfast vetormsson hade tagit fången, när han och Grim, Vetorms brorson, dödade Asbjörn jarl: För Arneid Asbjörnsdottir betalade Ketil dubbelt av Vetorms ursprungliga pris och efter uppgörelsen var träffad tog Ketil Arneid till hustru. Efteråt fann han en skatt med silver nergrävd under en trädrot, då erbjöd sig Ketil att ta henne tillbaka till hennes familj men hon föredrog att följa honom. De for till Island och bodde på Arneidarstad, deras son var Tidrand, far till Ketil på Njardvik.

279. Graut-Atli tog besittning på västra sidan av Lagarfljot, mellan Gilja och Vallaness, väster om Öxnalæk. Hans söner var Torbjörn och Torir som var gift med Asvör Brynjolfsdottir.

280. Det var en man av hög börd som hette Torgeir Vestarsson, vilken hade tre söner: en var Brynjolf den gamle , den andre var Ævar den gamle och den tredje var Herjolf. De for alla till Island, var och en i sitt eget skepp. Brynjolf la till i Eskifjord och tog besittning av land på andra sidan bergen, hela Fljotsdal ovanför Hengiforss i väst och Gilja i öst, hela Skridudal och även slätten ner till Eyvindará där den skär av en stor del av Uni Gardarssons lndområde. Av detta tilldelade han land till sina släktingar och ingifta. Han hade tio barn. Senare gifte han sig med Helga, som tidigare hade varit gift med hans bror Herjolf, och de hade tre barn. Deras son var Özur, far till Bersi, far till Holmstein, far till Orækja, far till Holmstein, far till Helga, mor till Holmstein, far till Hallgerd, mor till Torbjörg, som var gift med Loft, biskopens son.

281. Ævar den gamle, bror till Brynjolf la till i Reydarfjord och fortsatte upp till bergen. Brynjolf gav honom Skridudal ovanför Gilja. Han bodde på Arnaldsstad och hade två söner och tre döttrar.

282. Det var en man som hette Asrod och han var gift med Asvör Herjolfsdottir, Brynjolfs brorsdotter, och styvdotter. Som hemgifte gav han henne allt land mellan Gilja och Eyvindará, och de bodde på Ketilsstad. Deras son var Torvald holbarki, far till Torberg, far till Hafljot, far till Torhadds skalar. Torvald holbarki hade en dotter som hette Torunn och hon var gift med Torbjörn Graut-Atlison, och en annan som hette Astrid, mor till Asbjörn lodinhaufda, far till Torarin på Seydisfjord, far till Asbjörn, far till Kolskegg den vise och Ingileif, mor till Hall, far till Finn lagsagomann.

283. Det var en man som hette Hrafnkel Hrafnsson, och han kom till Island mot slutet av landnamatiden. Han tillbringade första vintern i Breiddal, men på våren färdades han norrut över bergen. Han tog en vilopaus i Skridudal, där han somnade och drömde om en man som kom till honom och sa att han skulle stå upp och lämna stället med en gång. Han vaknade upp och fortsatte och hade bara färdats en kort bit när hela berget störtade ner och dödade en galt och en tjur som tillhörde honom. Efteråt tog han besittning av Hrafnkelsdal och han bodde på Steinrodarsstad. Hans son var Asbjörn, far till Helgi och Torir, far till Hrafnkel gode, far till Sveinbjörn.

284. Uni son av Gardar som var Islands upptäckare, for till Island på förslag från kung Harald Hårfager i avsigt att erövra landet. Kungen hade lovat att göra honom till jarl. Uni kom till en plats som nu heter Unaós, där han också byggde sig ett hus. Han tog besittning av landet söder om Lagarfljot, med krav på hela området norr om Unalækiar. När folk förstod hans avsikter blev de fientligt inställda och vägrade att sälja boskap eller andra nödvändigheter till honom, så där kunde han inte stanna. Uni flyttade över till södra Alftafjord men kunde inte bosätta sig där heller. Då fortsatte han västerut med elva män och kom den vintern till Leidolf kappa på Skogahverfi, och han bjöd dem in. Uni blev förälskad i Torunn, Leidolfs dotter och till våren hade hon blivit med barn. Då försökte Uni att rymma med sina män, men Leidolf red efter dem och fångade dem i Flangastad. De stred där eftersom Uni inte ville återvända med Leidolf. Flera av Unis män stupade och själv återvände han mot sin vilja, för Leidolf krävde att han skulle gifta sig med flickan, bosätta sig där och ärva efter honom. Efter ett tag rymde Uni åter sin väg när Leidolf inte var hemma, men så snart Leidolf upptäckte det, satte han av efter honom. De mötte varandra på Kalfagrafir och Leidolf var så ursinnig att han dödade Uni och alla hans män. Unis son med Torunn var Hroar tungu-gode, och han tog hela arvet efter Leidolf och blev en framstående man. Han gifte sig med Hamunds dotter, syster till Gunnar på Hlidarend. Deras son var Hamund den halte, en slagskämpe med stort rykte. Hroars syskonbarn var Tjorfi hasami och Gunnar. Tjorfi önskade att gifta sig med Astrid manvitsbrekku, dotter av Modolf, men hennes bröder Ketil och Hrolf ville inte låta henne gifta sig med honom, utan gifte bort henne med Torir Ketilsson istället. Då högg Tjorfi ut en bild av Astrid och Torir på väggen på dass, och varje afton när han och Hroar gick på dass, brukade han spotta i ansiktet på Torirs bild och kyssa hennes, tills Hroar skrapade bort dem från väggen. Då skar Tjorfi dem på skaftet på sin kniv och kvad följande:

Till följd av illvilja grym
jag skär ut denna bild
av denna unga brud
med Torir vid sin sida

på knivskaftet mitt
jag nu skurit ut damen
och har nu fått överflöd
av glädje med henne

på grund utav denna vers blev Hroar och hans syskonbarn dödade.

285. Det var en man som hette Torkel fyllspakur och han tog besittning av hela Njardvik, och det var där han bodde. Hans dotter var Tjodhild, som var gift med Ævar den gamle, och deras dotter var Yngvild, mor till Ketil Tidrandsson i Njardvik.

286. Det var en man som hette Veturlidi, son av Arnbjörn Olafsson langhals och bror till Lyting, Torstein, Torfi och Torbjörn på Arnarholt. Olaf langhals var son till Björn reydarsitu. Veturlidi tog besittning av Borgarfjord, och det var där han bodde.

287. Det var en man som hette Torir lina och han tog besittning av Breidavik och bodde där. Hans söner var Sveinung och Gunnstein. Nu börjar Kolskegg den vises redovisning av bosättningarna.

288. Torstein klegi var den förste landnamamannen på Husavik, och det var där som han bodde. Hans son var An från vilken folket på Husavik härstammar.

289. Det var en man som hette Lodmund den gamle och han hade en fosterbror som hette Björn. De for till Island från Tuluness i Vors. Lodmund var en man med sällsynt kraft och en stor trollkarl. Han kastade sina högsätesstolpar överbord i havet och sa att han skulle bosätta sig där stolparna spolades iland. Fosterbröderna kom in i östfjordarna, och Lodmund tog besittning av Lodmundarfjord, där han tillbringade första vintern. Där berättade man för honom att högsätespelarna var på sydkusten. Då lastade han alla sina tillhörigheter ombord på sitt skepp och när de hissade segel la han sig ner och gav alla strikta order att inte omnämna hans namn. Efter att ha legat där en kort stund, hördes det ett ljudligt brak, och hans män kunde se ett jordskred svepa ner över den gård där han hade bott. Då satte han sig upp och sa "jag har lagt en förbannelse på denna plats att inget havsgående skepp någon gång skall kunna lägga till säkert här". Han seglade söderut runt Horn, nära kusten hela vägen till Hjorleifshofdi och la in strax väster om det. Han tog besittning av det ställe där pelarna hade flytit iland, så väl som landet mellan Hafursá och Fulalækir, som idag kallas Jökulsá i Solheimasand. Han bodde på Lodmundarhvammi och kallade gården för Solheimar
När Lodmund var en gammal man bodde det en annan trollkarl på Skogar, och han heter Trasti. Det hände en morgon att Trasti såg en stor vattenflod, och med hjälp av häxkraft ledde han floden österut till Solheimar. Lodmundars slav såg detta och sa till honom att havet flöt in över land från norr. Lodmund var då gammal och blind, och han sa till sin slav att ta ett tvättfat och ge honom ett prov av det som han kallade havsvatten. När slaven kom tillbaka sade Lodmund "detta tycker jag inte liknar något havsvatten". Han bad slaven att leda honom till floden "stick spetsen på min stav i vattnet" sade han. Det var en metallring på staven och Lodmund höll staven med bägge händerna och bet i metallringen. Då började floden att vända tillbaka västerut till Skogar. På detta sätt höll varje trollkarl flodens riktning iväg från hans gård tills de möter varandra i en skyddande ravin. Där kom de till en överenskommelse att floden skall flyta den kortaste vägen till havet. Floden heter nu Jökulsá och bildar gränsen mellan södra och östra fjärdingen.

290. Bjólf, Lodmunds fosterbror tog besittning av hela Seydisfjord och bodde där resten av sitt liv. Han gav sin dotter Helga som hustru till An den starke, som hemgift fick han hela norra sidan av Seydisfjord så långt som till Vestdalsá. Bjolf hade en son som hette Isolf och bodde där efter honom, och folket på Seydisfjord härstammar från honom.

291. Det var en man som hette Eyvind och han kom till Island med Brynjolf, och flyttade senare till Mjóvafjord där han bodde. Hans son var Hrafn som sålde Mjóvafjords land till Torkel klauku, och han bodde där sedan. Klaukuätten härstammar från Torkel.

292. Det var en man som kallades Rgil den röde och han tog besittning av Nordfjord och hade sitt hem ute på Ness. Hans son var Olaf, från vilken folket på Ness härstammade.

293. Det var en man som kallades Freystein den fagre, och han tog besittning av Sandvik, Vidfjord och Hellisfjord, och han bodde på Bardsness. Från honom stanmmar folket på Sandvik, Vidafjord och Hellisfjord.

294. Torir den långe och Krum for till Island från Vorsoch efter det de landstigit tog Torir besittning av Krossvik mellan Geirpis och Reydarfjord. Folket på Krossvik härstammar från honom. Krum tog besittning i Hafraness, så långt som Ternuness omfattande hela kusten, Skrudey och andra öar, och tre områden med jordbruksland mitt emot Ternuness. Krymplingarna härstammar från honom. 295. Ævar hade gård på Reydasford först innan han flyttade in mot land på andra sidan bergen, och Brynjolf hade gård på Eskifjord, tills han flyttade för att bo i Fljotsdal.

296. Det var en man som hette Vemund och han tog besittning av hela Faskrudsfjord, och han bodde där resten av sitt liv.

297. Torhadd den gamle var hofgode på Meri i Trondheim. Han bar på en längtan att segla till Island, men innan han seglade ivägmonterade han ner sitt tempel och tog pelarna och lite jord under templet med sig. Han kom till Stödvarfjord och förklarade hel a floden för helgad, precis som hans ställe Meri hade varit, han förbjöd folk att ta någons liv där, med undantag för hushållets boskapsdjur. Han bedrev jordbruk där under resten av sitt liv och folket vid Stödvarfjord härstammar från honom.

298. Det var en man som hette Hjalti, och han tog besittning av hela Kleifland och hela den övre delen av Breiddal ovanför Kleif. Hans son var Kolgrim och många härstammar från honom.

299. Det var en man som hette Herjolf, och han tog besittning av allt land så långt ut som Hvalnesskridna. Hans son var Vapni från vilken Vaplingarna härstammar.

Kap 300-399