Sanne sn

Kyrkvärdar

Name Omnämnd Född Död
Thorgell i Björkebräcke före 1597
Sven i Hultane 1597
Hans i Lersäter 1597
Erik Rasmusson i Kåtebol 1604
Anders Amundssson i Ryr 1610
Peder Nilsson i Prästbohl 1613
Tore i Hultane 1615
Anders i Bergeröd 1619
Erik i Vassbotten 1622
Håkan Lauridsson i Ed 1627
Olle i Kåtebol 1630
Guttorm (Trulsson) i Björkebräcke 1639
Laurids i Stenarsbön 1645
Anders Andersson i Ryr 1647
Jon Andersson i Lersäter 1655 1686
Engelbrekt Jacobsson i Vassbotten 1660
Stenor i Klåbungeröd 1663 1691
Anders i Ed 1670 1613 1692
Anders i Ulkeröd 1680 1689
Sven i Stuveröd 1683 1649 1699
Kyrkoherde Jochum Plate 1684 1708
Erik Jonsson i Lersäter 1694 1646 1731
Jon Andersson i Ryr 1694
Hans Clausson i Vattneröd 1698 1670 1699
Amund Clausson i Björkebräcke 1699 1640 1723
Erik Pärsson i Hähn 1713 1664 1739
Gude Jonsson i Lersäter 1718 1650 1740
Olof i Bergeröd 1720 1680 1720
Jon Andersson i Ulkeröd 1720
Hans Eriksson i Lersäter 1725 1670 1738
Erik Jonsson i Ryr 1726 1664 1746
Jon Svensson i Björkebräcke 1728 1670 1730
Lars Lind i Bergeröd 1729 1662 1742
Hans Svensson 1730
Jon Börjesson i Kåröd 1731
Anders Svensson i Ed 1732
Erik Jonsson i Elseröd 1733
Stenor Amundsson i Klåbungeröd 1734
Per Eriksson i Hän 1735
Erik Hansson i Vassbotten 1736
Hans Larsson i Toröd 1737
Håkan Arfvidsson i Stenarsbön 1738 1685 1949
Per Guttormsson i Gisslebo 1739
Lars Jonsson i Ed 1740
Anders Eriksson i Pjäxeröd 1741
Olof Jonsson i Björkebräcke 1742
Anders Svensson i Hällevad 1743
Jon Gödesson i Stora Lersäter 1744 1709
Jacob Håkansson i Ed 1745 1711 1767
Anders Tornberg i Ryr 1746
Olof Helgesson i Ryr 1747
Sören Olsson i Bergeröd 1748
Amund Torbjörnsson i Björkebräcke 1749
Esbjörn Svensson i Hultane 1750 1711 1766
Jon Esbjörnsson i Bergeröd 1751
Hans Bengtsson i Vassbotten 1752
Anders Halfvardsson i Stenarsbön 1753
Jacob Jonsson i Stenarsbön 1754
Hans Andersson i Pjäxeröd 1755
Jonas Lind i Bergeröd 1755
Sven Håkansson i Klåbungeröd 1756
Måns Eriksson i Kleva 1757
Anders Eriksson i Vassbotten 1758
Olof Lindfeldt i Bergeröd 1759
Jon Rasmusson i Ed 1760
Olof Eriksson i Elseröd 1761
Rasmus Olofsson i Ed 1762
Anders Olsson i Ryr 1763
Olof Svensson i Björnebön 1764
Johan Lind i Bergeröd 1765
Lars Eriksson i Bergeröd 1766
Jon Hansson i Gisslebo 1767
Jon Matsson i St Lersäter 1768
Engelbrekt Svensson i Pjäxeröd 1769
Erik Persson i L Pjäxeröd 1770
Jacob Jonsson i Hultane 1771
Johannes Eriksson i Troneröd 1772
Johan Persson i Hän 1773
Jon Gullbrandsson i Bergeröd 1774Bohusläns härader och kommuner


This page hosted by   Get your own Free Home Page