Jan-Gustaf
född 1/10 1947 Gothenburg, kl 20:45
PLANETERNA I TECKNEN

Solen i Vågen

Han har ett stort behov av att utgöra en del av en grupp. Han tycker om att beblanda sig med människor och söker efter sällskap. Han tycker om och respekterar rättvisan. Han accepterar samhällets värderingar. Han är välbalanserad och sammansmälter snabbt.

Svagheter: tänker inte tillräckligt, han är lättsinnig. En dilettant i kärleken. Han böjer sig lätt för grupptrycket.

Månen i Väduren

Han är autonom, frigjord, modig. Självsäker, i aktiv verksamhet. Han är ambitiös och entusiastisk.

Svagheter: impulsivitet, dominans, aggressivitet, häftig framfart. Ständigt byte av jobb.

Merkurius i Skorpionen

Spelar på ord, argumenterar, kritiserar, skämtar, är ironisk, gycklar. Han är slug och kommer alltid att finna en lösning på ett problem.

Svagheter: gycklar, hånar, disputerar, grälsjuk. En verkligt tafatt figur.

Venus i Vågen

Finner lyckan i äktenskapet, i sammanboende med partnern. Han är hängiven, öm, tillgiven, mild. Kärlek är en fråga om charm, hänryckning, finkänslighet. Han kan inte dölja sin kärlek, utan behöver lagligt erkännande. Han önskar alla vigselcermonierna.

Svagheter: han tycker om att bli avgudad, njuter av smicker och tycker om att omges av sin inre krets. Detta orsakar en del problem efter vigseln.

Mars i Lejonet

Stridslystenhet. Han förverkligar alltid sina planer. Kan företa sig stora projekt, avsluta dem framgångsrikt och erhålla de välförtjänta belöningarna. Han tycker framför allt om ansvarigheter och svårigheter, och utövar sitt inflytande med kraft.

Svagheter: stridslystenheten kan leda till våld om han finner detta nödvändigt. Han är djärv, övermodig, oförskräckt; han tycker om att trotsigt möta faran och kan naturligtvis råka ut för ett fåtal stötestenar på vägen.

Jupiter i Skorpionen

Han är provokativ, tvär, sårande. Mycket anspråksfull och egensinnig, med massor med auktoritet och ambition. Möjligen en stor familj.

Svagheter: omåttlig sensuell aptit. Anspråksfullhet, förakt, oförskämdhet.

Saturnus i Lejonet

I en auktoritetsställning, han tycker om ansvarigheter och åtar sig dem. Han erhåller särskilda förmåner från beskyddare, vilka inser hans förtjänster, eller erhåller hedersbetygelser på liknande vis, i gengäld för väl utförda uppgifter.

Svagheter: maktmissbruk, litet känsla på arbetsplatsen.

Uranus i Tvillingarna

Innovativt, uppfinningsrikt och progressivt sinne.

Neptunus i Vågen

Tycker om konst, musik, vackra röster, poesi. Emotionell, med förfinade känsloförnimmelser.

Pluto i Lejonet

Ger honom all hans styrka.

Planeterna i husen

Solen i V

Rekreation, nöjen och spel intar en viktig roll i livet, men också att uppfostra barn. De sistnämnda är det viktigaste i världen för honom och han är beredd att göra enorma uppoffringar för dem.

Månen i XI

Massor med vänner, förhållanden. Han har lätt för att knyta vänskapsband och använder sina förhållanden för att befrämja yrkesmässig framgång. Vänskapliga känslor är ytliga. Massor med barn.

Merkurius i V

Smak för intellektuella lekar, sporter som kräver skicklighet och finess. Han är mycket nyfiken på allting, även i kärleken. Han tycker om barn.

Venus i V

Han vill lyckas i kärlekslivet. Han möter trevliga människor och har mycket goda vänner, alltid utan konflikt. Han tycker om nöjen, fester. Han har massor med barn.

Mars i III

Livlig själ, alert och fyndig men sarkastisk, kritisk, provokativ. Han är grälsjuk. Har lätt för att uttrycka sig, gör vad han vill; framgång väntar vid vägens slut. Han är begåvad och handlar snabbt.

Jupiter i VI

Han har ett ansvarsfyllt arbete inom en organisation. Ogillar att arbeta för sig själv. Han hjälper de sjuka och underpriviligerade med välvilja. Överdriver troligtvis det goda livet, han tycker om djur, landsbygden.

Saturnus i IV

Han har ett behov av att bli dominerad. Han har organisationsförmåga och accepterar sina ansvarigheter. Han uppnår sina syftemål i trots av långsam framgång, med många hinder att övervinna. Han är uthållig och tålmodig.

Uranus i XII

Han har svårigheter med att anpassa sig till den moderna världen, till ny teknologi. Han söker efter ett jobb på en isolerad plats.

Neptunus i V

Extravaganta kärleksaffärer, väldiga passioner.

Interplanetära aspekter

De interplanetära aspekterna har ett starkt inflytande på individens karaktär och läggning och, följaktligen, på hans öde.

Konjunktionen är föränderlig och beror framför allt på naturen hos planeterna i konjunktion.