Miss S
född 30/5 1969 Reykjavik, kl 12:00
PLANETERNA I TECKNEN

Planeternas positioner i zodiakens tecken har ett inflytande på individens karaktär och dessa inflytanden formar en stor del av individens psyke.

Solen i Tvillingarna

Hon är en opportunist. Hon har lätt för att uttrycka sig och lär sig snabbt. Hon är välkomnande och mild. Hon tycker om resor och intellektuellt arbete.

Svagheter: en ombytlig och omständig natur. Förslösar energi genom att göra för många saker. Hon saknar ihärdighet i att uppnå uppsatta mål.

Månen i Skorpionen

Modig, djärv, oberoende, inte någon ängslig natur. Den sorts sensuella kvinna som tycker om erotik.

Svagheter: överdrivna sinnliga njutningar, sensuella nöjen och sensualitet.

Merkurius i Tvillingarna

Snabbt och alert sinne. Lämpar sig för utförlig forskning. Tycker om förändringar och resor, hon söker alltid efter nymodigheter. Tycker om rörelse och uppståndelse. Fördelar genom det talade ordet. Hon tycker om att skriva.

Svagheter: extremt lättupptänd, mental överansträngning.

Venus i Väduren

Kortvariga passioner, kärlek med snöpliga slut. Upplösta vänskapsband eller anslutning till ändamål som inte kan rättfärdigas eller vilka visar sig vara något annat än vad de utlovade i början. Berusar sig på kärlek och passion. En slösare.

Svagheter: nyckfullhet, plötsliga passioner, för snara och oöverlagda kaskader av entusiasm.

Mars i Skytten

Slåss mot principer, samhället eller en filosofi. Resonerande, förmåga till att förklara saker, logik och debatt.

Svagheter: hon går till överdrift i kampen mot moral eller andra principer. Har en något revolutionär läggning, är oförskräckt men övermodig.

Jupiter i Jungfrun

Hon är metodisk och praktisk. Hon tycker om ordning, organisation och harmoni. Hon kan lätt sammanlänka allting.

Svagheter: hon har en tendens att misstro sin krets, litar inte på människor.

Saturnus i Oxen

v Långsam men ihärdig i sitt handlande. Uthålliga ansträngningar, trägenhet, på ett regelbundet och ordnat sätt.

Svagheter: hon håller ut, insisterande på att få sin vilja igenom men är omedgörlig. Inte särskilt expansiv.

Uranus i Jungfrun

Inte någon stark karaktär. Hon är obalanserad men har god intuition. Ibland är hon fyndig.

Neptunus i Skorpionen

Undersökning, efterforskning, hemligheter.

Pluto i Jungfrun

Undanröjer hennes blygsamhet.

Planeterna i husen

Solen i X

Framgångsrik karriär är garanterad, men kanske ibland kommer sent.

Månen i IV

Hon tycker om familjeliv, lugn och ro; hon tycker om att stanna hemma, omgiven av de kära, under trevliga omständigheter. Positivt påverkad av modern.

Merkurius i X

Hennes hem och bekvämlighet är det enda viktiga för henne. Hon är intelligent och talar ledigt och övertygande. Håller lätt många järn i elden och slutför sina handlingar. Byter ofta bostad på grund av affärsskäl.

Venus i IX

Finner kärleken utomlands eller gifter sig med en utlänning. Förfinat sinne, hon tycker om konst, hänförs av vackra ting. Hon är mycket lycklig utomlands.

Mars i IV

Snabba beslut, hon har många strängar på sin lyra och vill klättra upp för sammhällstegen. Hon kommer att lyckas genom fenomenal arbetshastighet. Stormigt familjeliv, där hennes aggressivitet visar sig.

Jupiter i II

Sorglöshet i penningfrågor, inga kreditproblem, ökar på sin arvdel. Hon tjänar bra med pengar, utan alltför mycket ansträngning. Hon njuter av det hon har.

Saturnus i X

Hennes uppfostran är sträng, hård. Hennes yrkesliv är av allra största vikt. Hon är allvarlig, metodisk, uthållig. Hon vill ha makt, nå framgång och har alla de nödvändiga egenskaperna för att uppnå detta syftemål, genom att ta ett steg i taget.

Uranus i II

Hon har mycket fint väderkorn. Hon är opålitlig på arbetet, alltid beredd på förändring. Hon behöver ett ovanligt jobb, i så fall går allt väl; annars kommer hon ofta att byta jobb och kommer att ha finansiella problem.

Neptunus i IV

Hon lyckas tack vare briljanta och ovanliga idéer. Hon är mycket starkt påverkad av sin mor.

Interplanetära aspekter

De interplanetära aspekterna har ett starkt inflytande på individens karaktär och läggning och, följaktligen, på hennes öde.

Konjunktionen är föränderlig och beror framför allt på naturen hos planeterna i konjunktion.