Kerstin Esbjörnsdotter
född 24/3 1757 Sanne, kl 12:00