Jakob Abrahamsson
född 2/3 1780 Krokstad, kl 12:00