Historiska Sidor

Kyrkoherdar i Krokstad
Från Japhet till Oden
Kyrkvärdar i Sanne
Häxprocessen mot Ingrid i Hoghult
Häxprocessen mot Kerstin i Löfry
Mordet på Kyrkoherde Nils Bagge
Anteckningar från Sörbygden ur domböcker (ofullständiga)
Nygården, Askim
Landnámabók
Minne av en kär vän