64 FF FF FF

ULF JÖRUNDARSSON
Son av Jörundar gode Hrafnsson och Thuridar Thorbjarnsdottir

Hans barn:
1.Suartr


66 FF FF MF

THORGEIR ASGRIMSSON
Son av Asgrim Ulfsson och Thorkatla hringja

Gift med
67 FF FF MM

THURIDI EILIFSDOTTIR
Dotter av Eilifr Eilifsson och Oddny Oddsdottir

Deras barn:
1. Helga, gm Suartr Ulfsson

Thorgeir köte Odda land av Hrafni Hängsson. "Strandir bádar och Varmadal och Oddann allan millim Hróarläkjar och Rangár." Han bodde på Odda.


68 FF FM FF

ELLIDA-GRIMR ASGRIMSSON
Son av Asgrim Öndottsson och Geirridar Eiriksdottir

Gift med
69 FF FM FM

JORUNN TEITSDOTTIR
Dotter av Teitr Ketilbjörnsson och Alöf Bödvarsdottir

Deras barn:
1. Asgrim
2. Sigfuss, se no 34


70 FF FM MF

REFR enn gamli THORSTEINSSON
Son av ThorsteinThorstein Sölmundarsson och Thorbjörg katla

Gift med
71 FF FM MM

BERGTORA KOLGRIMSDOTTIR
Dotter av Kolgrim Hrolfsson och Gunnvor Hrodgeirsdottir


72 FF MF FF

EYJOLFR VALGERDARSSON (EINARSSON)
Son av Einarr Audunsson och Valgerdr Runolfsdottir
Finns omnämnd i några sagor.

Gift med
73 FF MF FM

HALLBERA THORODDSDOTTIR
Dotter av Thoroddr hjalmr och Reginleif Sämundsdottir

Deras barn:
1. Gudmundr enn riki, se no 36
2. Einar på Tveraa
3. Ragnheidi, gm Hedin Thorbjörnsson, som byggde en gård på Svalbard 16 år före kristendomens införande.

74 FF MF MF

ATLI enn rammi EILIFSSON
Son av Eilif örn och Thorlaug Sämundsdottir

Gift med
75 FF MF MM

HERDISI THORDARDOTTIR
Dotter av Thordar från Hofda och Thorgerdi Torirdottir

Deras barn
1. Thorlaug, gm Gudmundr enn riki
2. Thorarinn, gm Höllu, Jörundar hals dotter.


76 FF MM FF

THORSTEIN BÖDVARSSON
Son av Bödvarenn hviti

Gift med
77 FF MM FM

THORDIZI OZURARDOTTIR
Dotter av Ozurar Hrollaugsson och Gro Thordardottir

Deras barn:
1. Sidu-Hallr


78 FF MM MF

THIDRANDI KETILSSON
Son av Ketill Thorirsson och Arneidr Asgeirsdottir

Gift med
79 FF MM MM

YNGVILDR AEVARSDOTTIR
Dotter av AEvar enn gamli och Tjodhildr Torkellsdottir

Deras barn:
1. Ketill i Njardvik
2. Joreidi, gm Sidu-Hallr Thorsteinsson

Gift med:
81 FM FF FM

ALDIS OFEIGSDOTTIR
Dotter av Ofeigr grettir och Asny Vestarsdottir

Hennes barn:
1. Valla-Brandr


82 FM FF MF

THORGEIR

Gift med
83 FM FF MM

ASNY FLOSADOTTIR
Dotter av Flosi Thorbjarnarsson

Deras barn
1. Thuridar, gm Valla-Brandr


84 FM FM FF

SKEGG-BRODDA VIGABJARNISSON
Son av Viga-Bjarni Brodd-Helgisson och Rannveigu Thorgeirsdottir

Gift med
85 FM FM FM

GUDRUNU THORARINSDOTTIR
Dotter av Thorarin saelings och Halldora Einarsdottir

Deras barn
1. Thorir


86 FM FM MF

THORGRIM éns háva

Hans dotter
1. Steinunn, gm Thoris Skeggbroddasson


96 MF FF FF

HALVDAN SIGURDSSON
Son av Sigurd Rise

Hans son
1. Sigurd Su

98 MF FF MF

GUDBRAND KULA
Son av Gudbjörg Ofeigsdottir

Gift med
99 MF FF MM

ULFHILD
Dotter av Thora Moss-hals

100 MF FM FF

ARNE ARNMODSSON

Gift med
101 MF FM FM

TORA TORSTEINSDATTER

Deras barn
1 Kalv Arnesson, länsherre och förvaltare i Trondheim, gift med änkan efter Ölve på Egge
2 Finn Arnesson
3 Torberg Arnesson
4. Amunde Arnesson
5. Kolbjörn Arnesson
6. Arnbjörn Arnesson
7. Arnr Arnesson, länsherre, mäktig och duktig, en mycket god vän till kung Olav
8. Ragnhild Arnesdatter, gm Hårek från Tjötta

Källa: Olav den heliges saga


102 MF FM MF

ERLING SKJALGSSON
Son av Toralv Skjalg

Gift med
103 MF FM MM

ASTRID TRYGGVASDOTTER
Dotter av Tryggve Olavsson och Astrid Eriksdotter, samt syster till kung Olav Tryggvasson av Norge.

Deras barn
1. Åslak
2. Skjalg
3. Sigurd
4. Loden
5. Tore
6. Ragnhild, gm Torberg Arnesen

Om hur Erling Skjalgsson fick Astrid till hustru står nedtecknat i Olav Tryggvasons saga av Snorri Sturlasson.. Händelsen är den att Olav Tryggvasson har beeslutat sig för att kristna Norge, men bönderna tänker bjuda motstånd, och de samlas till Gula- tinget, och i Olav Tryggvasons saga står från kapitel 56: " Kung Olav förde sitt man- skap till Gulatinget, eftersom bönderna hade sänt bud om att de ville svara på hans påbud. Och när båda kom till tinget ville kungen först tala med landets hövdingar. Och när alla hade samlats lade kungen fram sitt ärende och erbjöd dem att låta döpa sig enligt hans påbud.
Då sade Ölmod den gamle: "Vi släktingar har talats vid om denna sak och vi har alla kommit till samma beslut. Vi kommer att bjuda motstånd med all kraft mot att du tänker tvinga oss släktingar till en sådan sak, som att bryta våra lagar; konung, och tvinga oss släktingar till underkastelse, och de kommer att segra som är värda det. Men om du vill lägga några goda saker i detta för vår släkt, konung, ska du göra det så väl att vi alla kan ställa oss helt och hållet i din tjänst."
Kungen sade "Vad vill ni ha av mig för att vårt avtal skall bli som bäst?" Då sade Ölmod "Det första är att du skall gifta bort din syster Astrid med vår släkting Erling Skjalgsson, som vi anser vara den manligaste bland alla unga män i Norge." Kung Olav sade att han ansåg att det var troligt att det skulle vara ett gott gifte och sade att Erling var av god släkt och en mycket ståtlig man, men han sade även att Astrid skulle få svara på denna sak. Sedan talade kungen om detta med sin syster. "Nu har jag lite nytta av att jag är kungadotter och kungasyster," sade hon "om jag skall giftas bort till en ovärdig man. Då vill jag hellre vänta några vintrar på ett bättre erbjudande." Och de avbröt sitt samtal.
Kung Olav lät hämta en hök som Astrid ägde och plockade av alla fjädrarna och sände den sedan till henne. Då sade Astrid "Nu är min bror arg." Sedan reste hon sig och gick till kungen. Han tog väl emot henne. Astrid talade och sade att hon ville att kungen skulle bestämma om hennes sak så som han ville. "Jag tror att jag skall få makt till att göra vem jag vill till en värdig man här i landet," sade kungen. Kungen lät sedan kalla till sig Ölmod och Erling och alla släktingarna. De talade om detta frieri. Det slutade med att Astrid blev bortlovad till Erling. Sedan lät kungen öppna tinget och erbjöd bönderna kristendomen. Ölmod och Erling och alla släktingarna var de som drev på kungens sak. Ingen vågade därför säga emot. Hela folket blev sedan döpt och kristnat.
Erling Skjalgsson höll sitt bröllop på sommaren och det var mycket välbesökt. Kung Olav var där. Kungen erbjöd Erling ett jarldöme. Erling sade " Min släkt har alltid varit härsar. Jag vill inte ha en högre titel än de. Jag slall ta emot av er, konung, att jag får vara den högste med den titeln här i landet." Kungen gick med på detta. Och när de skildes åt gav kungen sin måg Erling landet norrifrån Sognsjö och österut till Lidandes- näs på sammas vilkor som Harald hårfager hade givit sina söner och som tidigare har skrivits."


128 FF FF FF F

JÖRUNDAR godi HRAFNSSON
Son av Hrafn enn heimski Valgardsson

ur Landnamabok: Jörundar gode, son av Hrafn enn heimski bosatte sig väster om Fljot, på en plats som senare kom att kallas Svertingsströdum, där han lät bygga ett tempel. Det fanns en bit mark öster om Fljot, mellan Joldusteins och Krossár, och Jörundar tände eld runt det, och lät det tillägnas templet. Jörundar var gift och hans söner med hustrun var Valgard gode, far till Mård, och Ulf aurgode. En hel del betydande personer på Island kan härleda sin härstamning från honom, bl.a. Oddaverjarna och Sturlungarna.

Gift med
129 FF FF FF M

THURIDAR THORBJARNADOTTIR
Dotter av Thorbjörn enn gaulverski

Deras barn:
1. Valgardr
2. Ulf, farfars farfar till Sämundr frode

ur Landnamabok
Jörund gode, son av Hrafn heimski, bosatte sig väster om Markará, en plats som nu heter Svertingsstad, där han byggde ett stort tempel. Det var ett herrelöst land- område öster om Fljot, mellan Krossá och Joldusteins, och Jörund gjorde upp eld runt det och invigde det till tempel. Jörund var gift och hans söner med hustrun var Valgard gode, Mårds far, och Ulf aurgode från vilken folket på Odda och Sturl- ungarna härstammar. En hel del framstående personer på Island har sin härstammning från Jörund.


132 FF FF MF F

ASGRIMR ULFSSON
Son av Ulf gyldir

Gift med
133 FF FF MF M

THORKATLA hringja

Deras barn
1. Thorsteinn
2. Thorlaug
3. Thorgeir


134 FF FF MM F

EILIFR enn ungi EILIFSSON
Son av Eilifr Vallabrandsson och Helga Önundsdottir

Gift med
135 FF FF MM M

ODDNY ODDSDOTTIR

Deras barn:
1. Thuridi


136 FF FM FF F

ASGRIM ÖNDOTTSSON
Son av Öndottr kráka

Gift med
137 FF FM FF M

GEIRRIDAR (Geirhildi) EIRIKSDOTTIR
Dotter av Eirikr ölfuss

Deras barn
1. Ellida-Grimr


138 FF FM FM F

TEITR KETILBJÖRNSSON
Son av Ketilbjörn gamli och Helga Tordsdottir

Gift med
139 FF FM FM M

ALÖF BÖDVARSSON
Dotter av Bödvarr af Vors

Deras barn
1. Gissur vite
2. Jorunn, gm Ellida-Grimr Asgrimsson


140 FF FM MF F

THORSTEINN SÖLMUNDARSSON
Son av Sölmundar

Gift med
141 FF FM MF M

THORBJÖRG katla HELGADOTTIR
Dotter av Helgi Geirleifsson

Deras barn:
1 Refr enn gamli


142 FF FM MM F

KOLGRIM ens gamla HROLFSSON
Son av Hrolf hersir

Gift med
FF FM MM M

143 GUNNVOR HRODGEIRSDOTTIR
Dotter av Hrodgeirs ens spaka

Deras barn:
1. Bergtora, gm Refr enn gamli


144 FF MF FF F

EINAR AUDUNSSON
Son av Audun rotin och Helga Helgesdottir

Gift med
145 FF MF FF M

VALGERDR RUNOLFSDÓTTIR
Dotter av Runolfr (Kadalsson)

Deras barn
1. Eyjolf


146 FF MF FM F

THORODD hjalmr

Gift med
147 FF MF FM M

REGINLEIF SAEMUNDSDÓTTIR
Dotter av Saemundr enn sudreyski

Deras barn
1. Hallbera, gm Eyjolfr Valgerdarssonr


148 FF MF MF F

EILIF örn ATLASSON
Son av Atla Skidason

Gift med
149 FF MF MF M

THORLAUG SAEMUNDSDÓTTIR
Dotter av Saemundr enn sudreyski ór Hlid

Deras barn
1. Kodran at Gilja
2. Tjodolf gode i Hofi i Skagaströnd
3. Eysteinn
4. Sölmundr
5. Atli, nr 74

ur Landnamabok:
Det var en man Eilifr örn, son av Atla ens gamla, son av Skid, son av Bard, son av Al. Söner till Eilifr örn var Kodran at Gilja och Tjodolfr godi i Hofi i Skagaströnd och Eysteinn, far till Thorvaldr tinteins, Thorsteins heidmennings och Arnar i Fljótum. Eilifr tog besittning över området mellan Manatufu och Gónguskardsar, inklusive Laxárdal där han bodde. Eilifr gifte sig sedan med Thorlaug, dotter av Saemundr i Hlid. Deraser söner var Slmundr, far till Gudmundr, far till Viga-Barda och hans bröder; och Atli en rammi, som gifte sig med Herdisi, dotter av Thordar från Hofda. Deras barn var Thorlaug, som var gift med Gudmundr enn riki och Thorarinn, som var gift med Höllu, dotter av Jörundar háls. Thorarin och Höllu hade en son Styrbjörn som var gift med Yngvildr, dotter av Steinrödar Hedinsson från Hedinhofda, deras dotter Arndis gifte sig med Hamall, son av Thormod, son av Thorkel mána.


150 FF MF MM F

THORDAR BJARNARSSON fra Hofda
Son av Bjarnar byrdusmjörs.

Gift med
151 FF MF MM M

THORGERDI THORIRSDÓTTIR
Dotter av Thorir himu och Fridgerdar

Deras barn
1. Björn
2. Thorgeirir
3. Snorri
4. Thorvaldr holbarki
5. Bardr
6. Söxolfr
7. Thorgrimr
8. Hroarr
9. Knörr
10. Thormodr skalli
11. Steinn
12. Thorlaug, gm Arnbjörn Slettu-Bjarnasson
13. Herdisi, gm Atli enn rammi
14. Thorgrima skeidarskinn
15. Arnbjörg
16. Arnleif
17. Asgerdr
18. Thuridr
19. Fridgerdr i Hvammi

ur Landnamabok
Det var en man Tordr, son av Bjarnar byrdusmjörs, son av Hroald bryggs, son av Bjarnar jarnsidu, son av Ragnar lodbrokar. Tordr reste till Island och tog besittning av Hofdaströnd i Skagafirdi, mellan Unadalsár och Hrolleifsdalsar, och bodde i Höfda. Han gifte sig med Thorgerdi, dotter av Thorir himu och Fridgerdar, dotter av Kjarvals, kung på Irland. De hade nitton barn. Derar son Björn var gift med Thuridi, dotter av Refs från Bardir. Björn och Thuridis barn var Arnor kerlinganef och Thordis, mor till Orm, far till Thordisar, mor till Botolf, far till Thordisar, mor till Helgu, mor till Gudnyjar, Sturlusonarnas mor. Thorgeir hette en annan son till Thordar, han gifte sig med Rjupa, dotter av Arnhalls Saemundarsson, deras son var Haldór i Hofi.
Thordar hade en tredje son, Snorri som gifte sig med Thorhildi rjupu, dotter av Thordar gellis, deras son var Thord hesthófdi. Thorvaldr holbarki var en fjärde son. En höst kom han till Smidkels vid Thorvaldsstadi och stannade där en tid, sedan fortsatte han upp till Surts och deklamerade ett poem, som han skrivit om en jätte som levde i en grotta. Sedermera gifte han sig med en dotter till smidkels, och deras dotter var Jorunn, mor till Thorbrands i Skarfsnesi.
Thordars femte son var Badr, som gifte sig med Thorörnu, dotter av Thorodds hjalmr och deras son var Dadi skáld. Thordars sjätte son var Söxolfr, den sjunde Thorgrimr, den åttonde Hroar, den nionde Knörr, den tionde Thormodr skalli, den elfte Steinn. Thordar hade en dotter Thorlaug som gifte sig med Arnbjörn Slettu-Bjarnasson, dereas dotter Gudlaug gifte sig med Thorleikr Höskuldsson, och deras son var Bolli. Thordar hade an annan dotter Herdis, som gifte sig med Atli enn rammi. Hans tredje dotter var Thorgrima skeidarskinn, hans fjärde Arnbjörg, den femte Arnleif, den sjätte Asgerdr, den sjunde Thuridr och den åttonde Fridgerdr i Hvammi.


152 FF MM FF F

BÖDVAR enn hviti THORLEIFSSON
son av Thorleifr midlungs Bödvarsson

ur Landnamabok
Bödvar den vite var son av Thorleif midlungs, son av Bödvar Snaeprima, son av Thorleifr hvalaskurf, son av Án, son av Örn hyrna, son av kung Thoris, son av Svina-Bödvar, son av kung Kaun, son av kung Sögi, son av kung Hrolf av Berg. Bödvar och hans frände Brand-Önund for från Vors till Island och la till vid södra Alftafjord. Bödvar tog besittning av land väster om Lairuvógi omfattande hela dalen där, och österut på andra sidan så långt som Mula och han bodde på Hof, där han lät bygga ett stort tempel. Bödvars son Thorstein gifte sig med Thordis, dotter av Özur keiliselgs Hrolaugsson. Deras son var Sidu-Hallr, som var gift med Joreid Thidrandisdottir, och många människor härstammar från dem. Deras son var Thor- stein, far till Amundi, far till Gudrun, mor till Thordis, mor till Helga, mor till Gudny, mor till Sturlusönerna.


154 FF MM FM F

ÖZUR HROLLAUGSSON
Son av Hrollaug Rögnvaldsson

Gift med
155 FF MM FM M

GRO THORDARDÓTTIR
Dotter av Thord illugi

Deras barn
1. Thordisi, gm Thorstein Bödvarsson


156 FF MM MF F

KETILL THORISSON
Son av Thoris thidranda

Gift med
157 FF MM MF F

ARNEIDR ASGEIRSDOTTIR
dotter av jarl Asgeir skerjablesi och Alöfu Thordardottir

Deras barn
1. Thidrandi

ur Landnamabok: "Ketill och Graut-Atli, söner av Thoris thidranda for från Veradal till Island och tog besittning i Fljótsdal innan Brynólfr kom till Island. Ketill tog be- sittning på båda stränderna av Lagarfljotsstrandir, på västra sidan mellan Héngiforsar och Ormsár. Ketill for utrikes och stannade med Vetormi, son till Vemundar ens gamla och då betalade han Vétorm för Arneidi. Asbjarnar jarl skerjablesars dotter, som Holm- fastr Vétormsson hade tagit som fånge när han och Grimr, Vetorms systerson dödade Asbjarnar jarl. För Arneidi Asbjarnardóttir betalade Ketill det dubbla av Vétorms ur- sprungliga pris, och efter det köpet var träffat gifte sig Ketill med Arneidi. Sedermera fann hon ett föråd med silver nedgrävt under en trädrot. Då erbjöd Ketill sig att ta henne tillbaka till sin familj, men hon föredrog att följa honom. De for till Island och bodde på Arneidarstödum. Deras son var Thidrandi, far till Ketills i Njardvik.
Graut-Atli tog besittning på östra sidan av Lagarfljots, mellan Giljár och Vallaness, väster om Öxnalaek. Hans söner var Thorbjörn och Thorir, som var gift med Asvöru Brynjolfsdóttir."


158 FF MM MM F

AEVAR enn gamli THORGEIRSSON
Son av Thorgeir Vestarsson

Gift med
159 FF MM MM M

TJODHILDR THORKELSDÓTTIR
Dotter av Thorkell fullspakr

Deras barn
1 Yngvildr, gm Thidrandi Ketilsson


160 FM FF FM F

OFEIGR grettir EINARSSON
Son av Einar Ölvirsson

Gift med
161 FM FF FM M

ASNY VESTARSDÓTTIR
Dotter av Vestarr Haengsson och Moeidr Hildisdóttir

Deras barn:
1. Aldis, mor till Valla-Brandr

ur Landnamabok: Ofeigs grettis och hans brorson Thormodar skapta, for till Island, och tillbringade första vintern med Thorbjörn laxakarl. På våren tillerkände han dem Gnúpverja- hrepp. Han gav västra delen mellan Tverár och Kólfár till Ofeig, som bodde i Ofeigsstödum vid Steinsholti, och till Thormodar gav Thorbjörn den östra delen och han bodde i Skapta- holti. Thormods dotter var Thorvör, mor till Torodds gode, far till Lög-Skapta och Thórvé, mor till Thorsteins gode, far till Bjarna ens spaka. Ofeigs dödades av Thorbjörn jarlakappa i Grettisgeil, nära Häli. Ofeigs dotter var Aldis, mor till Valla-Brandr.


166 FM FF MM F

FLOSI THORBJARNARSSON
Son av Thorbjörn ens gaulverska


168 FM FM FF F

VIGA-BJARNI BRODDHELGISSON
Son av Brodd-Helgi Thorgilsson och Halla Lytingsdóttir

Gift med
169 FM FM FF M

RANNVEIGU THORGEIRSDÓTTIR
Dotter av Thorgeir Eiriksson och Yngvildi Thorgeirsdóttir.

Deras barn:
1. Skegg-Brodda

Enligt Obituaria Islandica, och i kapitlet om Ölvir den vite, sägs det att Rannveig är dotter till Eirik i Goddal, men i kapitlet om Eirik i Goddal, står det att Rannveig är dotter av Eiriks son Torgeir, vilket jag har tolkat för trovärdigast.


170 FM FM MF F

THORARIN saelings
Son av Torir Eilifsson

Gift med
171 FM FM MF M

HALLDORA EINARSDOTTIR
Dotter av Einar


192 MF FF FF F

SIGURD RISE
Son av Harald Hårfager och Snöfrid

Enligt kommentarer i Nordiska Kungasagorna skall Sigurds tillnamn rise ha betytt "oäkting". Detta tyder på att Haralds barn med Snöfrid inte ansågs äktfödda.
197 MF FF MF M

GUDBJÖRG OFEIGSDATTER
Dotter av Ofeigs klubbfot


199 MF FF MM M

THORA moss-hals
Dotter av Audun skaft


202 MF FM FM F

TORSTEIN gaalge


204 MF FM MF F

TOROLV SKJALG
Son av Ögmund Kaaresson

Torolv Skjalg finns omnämnd i Olav Trygvesons saga. I kommentarena till samma saga nämns att skjalg, betyder skelögd.


206 MF FM MM F

TRYGGVE OLAVSSON
Son av Olav Gjerstadsalv

Gift med
207 MF FM MM M

ASTRID ERIKSDOTTER
Dotter av Erik bjodskalle på Oprostad.Gen 8