Anders Olofsson Frost var Rusthållare i Löta, och gift 19/9 1673 m Anna Olofsdotter, boende i Löta 1669.

Deras barn var:
1. Johan Frost, ryttare i Löta, gm Greta, dtr av Petter Runbom och Benedikta Tobiedotter.
2. Annika, g efter 1711 m Jbr i Pipartorpet, Bettna, Nils Eriksson, omnämnd 27/10 1725.
3. Anders Frost, f ca 1690. g 1:o m Brita Persdotter, 2:o 6/9 1733 i Stora Malm med änkan Brita Malm uti Wrå.