Anders i Röd

Hette troligen Andersson, hans syster Ingrid, står vid ett tillfälle omnämnd som Ingrid Andersdotter, och han kan möjl. vara son av Anders i Fisketorp. som finns med i skatte- längd för år 1611. I Dombok 1672 för Sörbygden (Tunge m.fl. AIa:1) finns att läsa "Anders i Röds arfuingar, Asbiörn i Bottelsröd, Karin och Gunilla Andersdottrer, blefue förlikte om någon arfueiord efter dheras sahl fadher, at Asbiörn broderen, behåller till- sammen dhen 6 öresboell kiöpeiord i Bottelsröd, och efterlåtter sine 2ne systrer dheres 1 1/2 öresboell är uthsat, frälse Asbiörn det igen för wen 10 Rd".
Anders var gift före 1645 (se Skattelängd) med enkan efter en som hette Lars, det bör ha varit Anders andra äktenskap. På pag 537 i Dombok 1666, står Anders som styvfar till Herman Larsson i Röd.
Anders syster, Ingrid i Hoghult anklagades 1663 för trolldom efter en anmälan från Olof Asgudsson i Hällesäter. I Domboken anges att brodern Anders i Röd, och brodersonen Asbiörn i Botellsröd, svarar för att hon inställer sig till tinget. Troligen avled Ingrid strax efter, eftersom ingen mer rättegång tycks ha ägt rum.
Anders hade 3 barn, sonen Asbiörn, samt döttrarna Karin och Gunilla.
Anders i Röd levde ännu 1669, då han finns med i 1670 års mantalslängd. I 1671 års längd är han försvunnen, och 1672 nås förlikning ang. arvet (se ovan) så han har avlidit ca 1670. Han kallas i dombok för laugrättsman.
Anders i Röd var svärfar till Ingeborg i Bodilsröd, känd från den stora häxprocessen 1671.
Källor: Domböcker för Sörbygden
Mantalslängder
1645 års Kopskattelängd.