Om hur Erling Skjalgsson fick Astrid till hustru står nedtecknat i Olav Tryggvasons saga av Snorri Sturlasson. Händelsen är den att Olav Tryggvasson har beslutat sig för att kristna Norge, men bönderna tänker bjuda motstånd, och de samlas till Gulatinget, och i Olav Tryggvasons saga står från kapitel 56: " Kung Olav förde sitt manskap till Gulatinget, eftersom bönderna hade sänt bud om att de ville svara på hans påbud. Och när båda kom till tinget ville kungen först tala med landets hövdingar. Och när alla hade samlats lade kungen fram sitt ärende och erbjöd dem att låta döpa sig enligt hans påbud. Då sade Ölmod den gamle: "Vi släktingar har talats vid om denna sak och vi har alla kommit till samma beslut. Vi kommer att bjuda motstånd med all kraft mot att du tänker tvinga oss släktingar till en sådan sak, som att bryta våra lagar; konung, och tvinga oss släktingar till underkastelse, och de kommer att segra som är värda det. Men om du vill lägga några goda saker i detta för vår släkt, konung, ska du göra det så väl att vi alla kan ställa oss helt och hållet i din tjänst." Kungen sade "Vad vill ni ha av mig för att vårt avtal skall bli som bäst?" Då sade Ölmod "Det första är att du skall gifta bort din syster Astrid med vår släkting Erling Skjalgsson, som vi anser vara den manligaste bland alla unga män i Norge." Kung Olav sade att han ansåg att det var troligt att det skulle vara ett gott gifte och sade att Erling var av god släkt och en mycket ståtlig man, men han sade även att Astrid skulle få svara på denna sak. Sedan talade kungen om detta med sin syster. "Nu har jag lite nytta av att jag är kungadotter och kungasyster," sade hon "om jag skall giftas bort till en ovärdig man. Då vill jag hellre vänta några vintrar på ett bättre erbjudande." Och de avbröt sitt samtal. Kung Olav lät hämta en hök som Astrid ägde och plockade av alla fjädrarna och sände den sedan till henne. Då sade Astrid "Nu är min bror arg." Sedan reste hon sig och gick till kungen. Han tog väl emot henne. Astrid talade och sade att hon ville att kungen skulle bestämma om hennes sak så som han ville. "Jag tror att jag skall få makt till att göra vem jag vill till en värdig man här i landet," sade kungen. Kungen lät sedan kalla till sig Ölmod och Erling och alla släktingarna. De talade om detta frieri. Det slutade med att Astrid blev bortlovad till Erling. Sedan lät kungen öppna tinget och erbjöd bönderna kristendomen. Ölmod och Erling och alla släktingarna var de som drev på kungens sak. Ingen vågade därför säga emot. Hela folket blev sedan döpt och kristnat. Erling Skjalgsson höll sitt bröllop på sommaren och det var mycket välbesökt. Kung Olav var där. Kungen erbjöd Erling ett jarldöme. Erling sade " Min släkt har alltid varit härsar. Jag vill inte ha en högre titel än de. Jag skall ta emot av er, konung, att jag får vara den högste med den titeln här i landet." Kungen gick med på detta. Och när de skildes åt gav kungen sin måg Erling landet norrifrån Sognsjö och österut till Lidandesnäs på sammas vilkor som Harald hårfager hade givit sina söner och som tidigare har skrivits."

Erling och Astrids barn:
1. Åslak
2. Skjalg
3. Sigurd
4. Loden
5. Tore
6. Ragnhild, gm Torberg Arnesen